Publicaties

Veerkracht en presteren onder druk op de Ambulance: 10 richtlijnen voor de training door Erik Hein en Ruben Verlangen. VAKBLAD V&VN AMBULANCEZORG JAARGANG 41 juni 2020

Spirituele weerbaarheid in Politie werk door Erik Hein.

Focus als wapen in de ambulance zorg! Erik Hein en Ruben Verlangen

Mentale simulatie & Visualiseren en acute zorg! Door Ruben Verlangen en Erik Hein

Psychologische flexibiliteit in de sport

Creativiteit: wat is dat en hoe trainen we het in de sport?

Impliciet motorisch leren politie en vechtsport

Stoeispelen in bewegingsonderwijs (KVLO deel 1, 2022)

Stoeispelen-in-bewegingsonderwijs-KVLO deel1

Crossfit voor speciale eenheden door Erik Hein (2012)

Fit to Protect: fysieke training voor arrestatie teamd. Door Erik Hein, Henk Kraaijenhof en Ruud van de Veerdonk (2008)

Fit to Serve: fitheid en gezondheid voor politie agenten. Door Erik Hein en Henk Kraaijenhof uit 2007.

Fysieke training voor hondergeleiders in KNKF krachttraining

Fysieke training voor persoonsbeveiligers door Wil Bilstra en Erik Hein

Het Kracht-Revalidatie-Systeem door Erik Hein (2011)

Periodisering, de sleutel tot continue progressie door Erik Hein 2003

Introductie krachttrainingsleer door Erik Hein, Albert Zeggelaar en Robbert Wolters

In memoriam: Albert Bandura Zes lessen voor de sport (Sportgericht 2021).

Sportpedagogiek: van hoe naar waar toe! In sportegericht 2018.