Erik Hein

Hoe realistisch train jij?

Hoe realistisch train jij? Wat versta je onder realistisch en hoeveel realisme is nodig voor een leereffect’? Wat wij in ieder geval doen is de balans tussen veiligheid-realisme bewaken en goed bedenken welke vormen van realisme (fysiek, fysiologisch, psychologisch en contextueel) nodig zijn voor een leereffect. Simulatie is middel, geen doel. Of high fidelity altijd

Hoe realistisch train jij? Meer lezen »

Oog van de meester

Als docent bewegingsonderwijs – maar ook als OBT of SEH docent of als personal trainer – kijken we naar en observeren we onze deelnemers. Hoe goed kunnen we dat? Hoe goed is onze perceptuele bekwaamheid? Uit dit artikel blijkt dat bewegingsonderwijzers dat niet zo goed kunnen als ze denken voor wat betreft de observatie van

Oog van de meester Meer lezen »

Tactische hulverlening

Soms krijgen eerste hulpverleners – niet zijnde politie – te maken met een onveilige werkomgeving. Ik spreek dan van Tactische Hulpverlening. Als hier wat mee gedaan moet worden gaat mijn voorkeur uit naar een preventieve insteek met als basis veiligheidsbewustzijn en SA. Dit kun je aanvliegen vanuit ‘critical incident needs’ waarbij hulpverleners bewust gemaakt worden

Tactische hulverlening Meer lezen »

Denkfouten en heuristieken

Wanneer agenten en hulpverleners snelle moeilijke beslissingen moeten nemen staan ze -net als iedereen – onder invloed van de beschikbaarheidsfout: ze maken gebruik van voorbeelden en ervaringen die ze als eerste uit hun geheugen kunnen opdiepen. Maar deze ‘beschikbare’ informatie is niet per se de juiste informatie. In het geval van de ‘shoot/no shoot’ studie

Denkfouten en heuristieken Meer lezen »

Het priming effect

Zowel in politie werk (en IBT training nota bene) als in de acute zorg (bv patiënt overdracht) kan het priming effect een schadelijke rol spelen. Priming wil zeggen dat onze perceptie en beoordeling van een situatie worden beïnvloed door een voorafgaande stimulus of ervaring. Een studie over “dispatch priming” onthult hoe onjuiste informatie die aan

Het priming effect Meer lezen »

Zie jij het wapen?

In dit onderzoek werd onderzocht of ervaren en beginnende politieagenten een pistool in het volle zicht zouden opmerken tijdens een gesimuleerde voertuigstop. Een experiment wat ik honderden keren zelf heb gedaan en zelf ondervonden. Het antwoordt is nee, het vuurwapen wordt gemist. Reden: inattentional blindness. Mensen merken onverwachte objecten en gebeurtenissen niet op wanneer ze

Zie jij het wapen? Meer lezen »

Scenario training

Er zijn twee stromingen m.b.t. de vraag of en wanneer je een scenario in training mag onderbreken los van veiligheid issues. Murray (2004) suggereert dat er drie situaties zijn waarin een scenario moet worden gestopt. De eerste is een onnatuurlijke pauze wanneer een deelnemers niet weet hoe hij verder moet. De tweede is de ‘goofy

Scenario training Meer lezen »