Presteren onder druk in de anesthesiologie

Presteren onder druk voor de Anesthesioloog is soms ‘Hours of Boredom, minutes of stress, seconds of terror’. Welke rol speelt (trainen voor) presteren onder druk in de anesthesiologie? In gesprek met Stef Bouwman (Maastricht UMC). Wat zijn spannende situaties voor de anesthesioloog? Over best wel risicovolle interventies en acute prestatie druk. We hebben het over het vak maar ook over hoe een OK team eruit ziet. Maar ook over de persoonlijkheid van anesthesiologen, welke karaktereigenschappen voordelig zijn en de mate waarin ze (chronische en acute) stress ervaren. Welke acute stress coping vaardigheden kun je als anesthesioloog aanleren en toepassen en waar in de opleiding wordt je dit geleerd? Een mooi voorbeeld is cognitieve reframing zoals het verschil tussen ‘wat als denken’ en ‘als dan denken’. In de sport maar ook binnen defensie (militaire prestatie psychologie) of politie (mentale kracht) is onderwijs en training in presteren onder druk vast onderdeel. Hoe is dat in de opleiding van medisch specialisten? We hebben het ook over de prepare, perform, recover en learn cyclus en hoe deze al of niet aan de orde is in de anesthesiologie. In deze context praten we ook over ‘peer support’ en ‘hot debrief’. Belangrijk onderwerp is ook zelfzorg: hoe blijf je als dokter gezond? Hoe herstel je van hard werken en stressvolle casuistieken? En kan dit een plaats krijgen in de vorming van jonge dokters? Stef gaat ook in op onderwerpen die hij in een proefschrift wil behandelen m.b.t. presteren onder druk. Kortom, een leerzaam en mooi gesprek over presteren onder druk in de acute zorg.

Literatuur/verder lezen

Stress en Persoonlijkheid bij Anesthesiologen

Heuristieken en Bias in de anasthesiologie