Pascal Martens: een visie op en methodische fasering van de training geweldbeheersing.

Pascal Martens was IBT docent en werkte later als IBT docenten opleider op het PIOG Ossendrecht. Daar legde hij met anderen de basis voor een meer integrale training geweldbeheersing. En stond hij aan de basis van een methodische fasering van onderwijs en training in geweldbeheersing. Deze fasering onderscheidt fasen in het aanbieden van de leer en oefenstof en daarbij behorende ‘docenten rollen’. De fasering geeft docenten houvast bij het ontwerpen (trap aflopen) en begeleiding van de training geweldbeheersing. Voor een beginnende IBT docent biedt de fasering structuur, de ervaren docent zal in staat zijn ’te spelen’ met de fasering. Een potentieel nog verder te ontwikkelen punt is de huidige aandacht voor motorisch leren vanuit de ecologische psychologie (en constraint led benadering) waarbij de ‘vaardigheden fase’ mogelijk een andere invulling kan krijgen.

Pascal benadrukt ook het belang van een effectieve feed-up als uitgangspunt voor het leerproces en de de-briefing. Ook hecht Pascal waarde aan training (en onderzoek) als co-creatie, iets wat ik van harte onderschrijf. Zeker daar waar je te maken hebt met ervaren deelnemers is ‘naast elkaar staan’ de beste houding. Zie ook mijn podcast met IBT/OBT pionier Jan Hondorp.

Tot slot gaan we in op besluitvorming in dynamische hoge druk situaties en de rol van morele kennis/morele aspecten hier bij. En hoe kun je als docent deze morele dimensie van geweldbeheersing integreren in onderwijs en training.
Pascal werkte na zijn IBT loopbaan als Plv. Sectorhoofd / Strategisch Adviseur / Manager Kennis & Onderzoek van de Politie Academie. En weet als geen ander over de noodzaak van bruggen bouwen tussen kennis/onderzoek en de praktijk.