Singer Museum Laren

Ik was er al vaak langs gereden, maar wist niet dat het zo’n mooi museum was! Dus met Maartje er naar toe met onze museum jaarkaart! In Liefde voor kleur werden we ondergedompeld in de belevingswereld van het moderne leven, gezien door de ogen van veertig Nederlandse en Belgische kunstenaars uit het begin van de 20ste eeuw. Met onder andere werk van Piet Mondriaan, Jan Sluijters, Kees van Dongen, Otto van Rees, Leo Gestel, Jo Koster, Willem Paerels en Léon De Smet.

Ruim 150 jaar geleden begonnen Franse kunstenaars zich te bevrijden van de plicht om de zichtbare werkelijkheid zo natuurgetrouw mogelijk weer te geven. Ze vertikten het om nog langer kunst te maken die voldeed aan de opgelegde normen van de academies. Ze keerden de officiële Salon de rug toe, groepeerden zich in kunstenaarsverenigingen en richtten eigen tentoonstellingen in, waar ze hun nieuwe kunst over het voetlicht brachten. Daarin vervormden en verkleurden zij naar hartenlust wat zij waarnamen en lieten hun individuele gevoel en stemming voor zich spreken.

Echt een hele mooie ervaring wederom! Kunst biedt zoveel ontspanning en tegenwicht tegen ratio en spreekt ons via andere kanalen aan dan die van alledag.