Mastery cursus presteren onder druk

Onze cursus bestaat uit drie stappen:
AIM voor zelfinzicht (met name waarden en doelen) en goede routines (SOP’s)
SHOOT voor flexibele/ adaptieve vaardigheden waaronder omgaan met gevoelens, emoties, gedachten en omstandigheden (we noemen dit psychologische flexibiliteit)
HIT je doel en bereik je missie onder zelfs de grootste druk en gebruik daarbij hoge druk vaardigheden en persoonlijke eigenschappen (zelfinzicht).

Kijk hier: