De tafel van tien!

Al in 2006 schreven Kamphuis en Giebels over tien effectieve beïnvloeding principes in crisisonderhandelingen. Hieronder zie je de tafel van tien mooi onderverdeeld in strategie, principe en tactiek:

Recentelijk besteedde de Universiteit van Nederland aandacht aan deze tafel van tien. Met een mooie bijdrage van politie onderhandelaar Heidi Nieboer:

Wat ik nog miste?

Het meest opvallende voor mij is het ontbreken van de strategie ‘luisteren’. En dan bedoel ik ‘actief luisteren’ of moet het eigenlijk in de woorden van FBI onderhandelaar Chris Voss (van de bestseller over onderhandelen) ‘proactief luisteren’ zijn? Maar mogelijk wordt dit gezien als een basisgespreksvaardigheid en als zodanig niet meegenomen in de tafel van tien?