Oorlog, Geweld en Morele blessures door Tine Molendijk

Marc Pollen en Tine Molendijk bedankt voor de bereidheid moeilijke onderwerpen te bespreken. En in de woorden van Tine niet alles te simplificeren en plat te slaan met one liners of hokjes. Dit waren de belangrijkste onderwerpen voor mij:

– Wijsheid bestaat uit kunnen omgaan met tegenstrijdigheden en complexiteit. VB: oorlog en professionele geweldtoepassing zijn zowel vreselijk als noodzakelijk OF aandacht voor PTSS is zowel nodig maar heeft ook een risico e.d..)

– Er zijn vele perspectieven en zolang we praten en vooral luisteren wordt er niet gevochten.

– er is zowel tijd en plaats voor rammen als remmen met je kadaver, voor doorgaan waar anderen stoppen als voor stoppen waar anderen doorgaan

– Je kunt maar een ding doen met ongemakkelijke onderwerpen: ze bespreekbaar maken

– De paradox van aandacht voor mentale gezondheid: goed dat er aandacht voor is maar labels kunnen ook tot identificatie en sensitisatie leiden (in lijn met psychiater Neil Greenberg van de UK Armed Forces)

– De paradoxale relatie met geweld (verafschuwen maar ook fascinatie, niet willen zien maar wel vertrouwen dat anderen het ‘vieze werk’ wel voor ons te doen). “people sleep peacefully in their beds at night only because rough men stand ready to do violence on their behalf”(Orwell) .Oftewel: wel vlees eten maar niet willen weten hoe de koe geslacht wordt.

– Bevestiging: de belangrijkste en meest helende factor voor omgaan met heftige ervaringen is je sociale netwerk: dus buddy up!

– Rammen met je kadaver is de helft van het verhaal, de andere helft is remmen met je kadaver. Dat wil zeggen dat je soms doorgaat waar anderen stoppen en soms stopt waar anderen doorgaan. Weten wanneer je door moet en gedachten en gevoelens parkeert en weten wanneer je ze toelaat. Hier werken we binnen de scherpschutters mastery cursus aan door de ontwikkeling van met name de ACT vaardigheden Acceptatie (ruimte geven aan emoties) en defusie (afstand kunnen nemen van gedachten).

– Trauma en maakbaarheid: natuurlijk moet er aandacht
zijn voor trauma maar niet alle tegenslagen in het leven moeten we als trauma gaan labelen en ervaren. Dat laatste lijkt een uiting van de ‘maakbare samenleving’ waarin alles ‘goed moet gaan’.

– De rol van je persoonlijke identiteit: wie ben je als je jezelf volledig hebt geïdentificeerd met een bepaald zelfbeeld en daar worden gaten in ‘geschoten’? Hier kan ACT helpen: een van de zes vaardigheden is ‘zelf als context’ wat onder meer betekent een flexibel en contextueel zelfbeeld te ontwikkelen.

– Morele blessures: enerzijds is aandacht hiervoor belangrijk en tegelijk wil je er ook geen ‘ding’ van maken (met sensitisatie of identificatie als gevolg). Overigens staan persoonlijke waarden en toegewijde actie centraal in de mastery module als twee van de zes vaardigheden voor de ontwikkeling van psychologische flexibiliteit (open up, be present and do what matters OF doe wat je wil doen, ben wie je wil zijn, ondanks tegenslag of pijn).