Een andere manier van vaardigheidsonderwijs in politie en first responder training

Ik heb persoonlijk altijd moeite gehad met de stapsgewijze (deel- totaal) aanpak van vaardigheden leren. Ik wilde vooral graag ‘het spel’ (actie – perceptie context) spelen en dan ervaren waar ik tegen aan liep. Bijvoorbeeld in vechtkunst maar later ook in geweldbeheersing bij de politie. Geef mij een situatie die bij mijn niveau past en laat het me oplossen. Dan ontstaat er vanzelf een behoefte aan een vaardigheid die ik dan met enthousiasme wil oefenen. In plaats van allemaal skills leren waarvan ik de toepassing behoefte nooit heb ervaren en die in veel gevallen ook niet werken als je ze vanuit de isolatie later gaat toepassen in een context. Je mist dan vaak de informatie uit die context en je techniek blijkt helemaal niet te werken. Ik werk daarom graag vanuit een ‘probleem’: wat is er aan de hand? Wat moet er gebeuren? Wat zijn de oplossingsrichtingen? En dan naar hoe: hoe gaan we dat aanpakken en welke vaardigheden zet ik in. Later bleek mijn behoefte een moeilijke naam te hebben: de ecologische benadering van motorisch leren. Vaak beschreven onder de titel constraind led benadering (CLA). Oftewel de onlosmakelijke koppeling van actie en perceptie en van taak, persoon en omgeving. Het gevolg daarvan: training en onderwijs die vanaf stap 1 sterk gericht is op de context: wat is het ‘probleem’ wat opgelost moet worden (ontsnappen mount, aanhouden verdachte enz.)? En vanuit daar: Wat is mijn taak gegeven de omgeving/context en wat zijn mijn mogelijkheden en beperkingen? De laatste jaren vindt deze gedachte ook plek binnen politie en ander frontlinie strijders onderwijs. Voor mij is het overigens geen kwestie van kiezen tussen deel-totaal versus CLA. Ik ben op het gebied van leren en ontwikkelen verre van een fundamentalist en hecht waarde aan de complexiteit van mensen, leren en ontwikkelen. Ik zie ook de CLA als een stuk gereedschap in mijn gereedschapskist. Soms werkt een hele expliciete geïsoleerde deel-totaal aanpak goed en soms is een CLA-benadering effectiever.

Lees hier enkele artikelen over CLA en politie onderwijs en het artikel van Renden over CLA in de opleiding verpleegkunde.

Inspirerende artikelen

Nieuwe methode van vaardigheid onderwijs in verpleegkunde opleiding – Train de trainer (train-de-trainer.org)

CLA in politie training: de adaptieve operator – Train de trainer (train-de-trainer.org)

Politie agenten en lineare vs niet linaire methode voor zelfverdediging tegen mesaanvallen. – Train de trainer (train-de-trainer.org)