Trauma in beweging: de defense cascade

Is er een PMTer die mij dit model nog een keer goed wil uitleggen? Het doet me deels denken aan de polyvagale theorie. En er lijken belangrijke consequenties aan vast te zitten. Zo schrijven de auteurs (1):

“Cliënten bij wie de dissociatie dominant is, moeten bijvoorbeeld hulp krijgen bij het actief tegengaan van de herhaling van de vasovagale dominantie, zich uitend in bloeddrukverlaging, verlaging hartslag, vasodilatatie en uiteindelijk flauwvallen. Activatie in de zin van actief inzetten van motoriek kan helpen om arousal op peil te houden en kan immobiliteit voorkomen. Relaxatie is juist gecontraindiceerd in deze situaties, vanwege de al lage arousal.
Bij mensen met ondermodulatie als reactie (sympathische activatie) kan relaxatie juist wel helpend zijn”.

In beweging en trauma schrijven de auteurs over het model:” In het model is sprake van toenemende dissociatie. Het verloop van de stappen is individueel verschillend en hangt onder andere af van de inschatting van de dreiging in combinatie met de reactiemogelijkheden (deze zijn op hun beurt weer afhankelijk van onder andere leeftijd en gender). Deze individuele ‘defense-cascade’ herhaalt zichzelf bij interne of externe triggers (ook bij exposure therapie bijvoorbeeld). 

Dus wanneer parasympathische shutdown dominant was tijdens het trauma, zullen vergelijkbare dissociatieve reacties ook optreden bij reactivatie van het traumatisch geheugen. Als de levensbedreiging toeneemt, vindt er bij faint ook uitschakeling van lichaamssensaties , beweging en spraak plaats” . 

1.  Mia Scheffers et al (2016). Beweging in trauma. Psychomotorische therapie in de stabilisatiefase van complex trauma.