Teamcoping vs individuele coping bij militairen

Bestaat er zoiets als Teamcoping (1)? En in hoeverre beinvloedt dit individuele coping of een gebrek aan individuele coping? En wat betekent dit voor prestatie psychologen en hun interventies? Een zeer interessante originele invalshoek in dit artikel/onderzoek van Wim Kamphuis. De focus ligt immers in de prestatie psychologie nog al eens op individuele coping. Ik haal de kern er uit:

“In line with our predictions, we found that service members who were highly exposed to danger, and did not engage in much functional coping, suffered most from burnout symptoms, but only when their teammates did not engage in much functional coping either. When their teammates did engage in much functional coping, the effect of exposure to danger on burnout was buffered. Hence, team members’ coping efforts functioned as a resilience resource for these service members.

Vrij vertaald kan team coping een gebrek aan functionele individuele coping opvangen.

En dan een hele verrassende wending: “we did not expect that when individual coping and team coping are both high, the buffering effect of coping would disappear altogether. Nonetheless, this is what the results show. Based on the data collected in our study, we cannot explain this finding”.

Persoonlijke correspondentie met auteur: “

Belangrijkste resultaat is dat team coping gebrek aan individuele coping kan opvangen: militairen die veel werden blootgesteld aan gevaar en zelf weinig functionele coping lieten zien liepen een hoger risico op burnout, maar niet als hun teamleden wèl functionele coping lieten zien. Het versterkt dus niet individuele coping, maar kan gebrek aan individuele coping opvangen.

Wat we echter niet verwacht hadden was dat in teams waar alle leden veel functionele coping lieten zien, coping helemaal geen effect meer leek te hebben. We vermoedden dat in deze teams mogelijk iets speelde (conflicten?) waardoor veel coping nodig was, maar waardoor ook het risico op burnout groter was.”

1. Kamphuis W, Delahaij R and de Vries TA (2021) Team Coping: Cross-Level Influence of Team Member Coping Activities on Individual Burnout. Front. Psychol. 12:711981.