Persoonlijke eigenschappen van Nederlandse commando’s

Op welke persoonlijke eigenschappen volgens de Big-5 verschillen commando’s van een overeenkomstige groep burgers? En verschillen ‘graduates’ van ‘drop outs’? (1)

1.    “the group of commandos was less neurotic, more conscientious, and markedly less open to experience than civilians matched on age and education”.
2.    “second, successful candidates tend to report lower neuroticism and higher conscientiousness”.

Opmerkingen
Dat Commando’s minder neurotisch zijn en hoger op consciëntieusheid scoren had ik verwacht. Niet dat ze lager zouden scoren op openheid.
Met openheid wordt bedoeld in welk mate je open staat voor nieuwe ervaringen. Ben je van nature fantasierijk, loop je over van ideeën en benieuwd hoe het anders kan. Of ben je wat traditioneler ingesteld en hou je het liever bij het oude. 

De verklaring van de auteurs:” This result suggests that, compared to civilians, commandos prefer routines, consistency, traditions, and familiarity, and approach new things with great caution and are less likely to be overwhelmed by emotions”.

De Big Five persoonlijkheidstheorie is een veelgebruikte en goed onderzochte persoonlijkheidstheorie. Er worden 5 dimensies onderscheiden: zijn extraversie, vriendelijkheid, emotionele stabiliteit, ordelijkheid en openheid. Per dimensie kun je hoog, laag of ergens daar tussenin scoren. Er zijn geen slechte scores. Wel is het de kunst dat je een (werk/sport)omgeving vindt of creëert die bij je persoonlijkheid past.

Sportpsycholoog Rico Schuijers zegt in het boek Frontlinie Training (2): Je zou nog wel kunnen denken aan de vraag: welke persoonlijke eigenschappen passen bij welke sport. Hoogspringers en polsstokhoogspringers eindigen na drie foutsprongen altijd met een teleurstelling. Dat moet bij je passen. Past een voorspelbare sport bij je of wil je wat meer onvoorspelbaarheid, zoals in honkbal? Ik kijk nu naar ‘gegeven de persoon’ welke vaardigheden hebben ze nodig?’

Een openstaande vraag: als je niet de optimale persoonlijke eigenschappen hebt voor een beroep is het dan nog deels ontwikkelbaar (kan ik bv oderlijker worden)?

1. Huijzer, R., Jeronimus, B. F., Reehoorn, A., Blaauw, F. J., Baatenburg de Jong, M., de Jonge, P., & den Hartigh, R. J. R. (2022). Personality traits of special forces operators: Comparing commandos, candidates, and controls. Sport, Exercise, and Performance Psychology.
2. Hein 2022. Frontlinie Training: Handboek voor onderwijs en training aan medewerkers werkzaam in de frontlinie.