Oratie Annika Smit: weerbare politie mensen

Wat een mooie sfeer, prachtige oratie en mooie ontmoetingen met collega’s Ruud van de Veerdonk, Pascal Martens@Tom Thomas! Prachtig hoe Annika Smit het persoonlijke koppelt aan het objectieve van de wetenschap. Hoe ze ons blijft boeien door een persoonlijk reisverslag, muziek, kunst en neurobiologische en psychologische inzichten. Hoe ze haar eigen wetenschappelijke worsteling omzet in een transparante reflectie. Die op haar beurt weer raakt aan wat de politie mens ervaart. Drie mooie ‘zinnen’ uit de oratie die overigens gratis te downloaden (1) is:

1.    Als werkdefinitie van weerbaarheid noemt ze” ‘succesvol presteren in kritische omstandigheden’. Deze definitie “ schetst contouren voor een verkenning bij de politie die aan ieder onderzoek vooraf gaat. Wat houdt presteren in dit geval in; wanneer is het succesvol?”.

Ik zou nog wel willen weten of deze definitie ook ‘veerkracht’ omvat en of ‘kritische omstandigheden’ enkel de acute operationele omstandigheden zijn. Mede gelet op het volgende uit de oratie:

“Opvallend resultaat uit psychologisch onderzoek is dat interne  organisatiestress meer impact heeft dan operationele stress op politiemensen”.

2.    “Politiemensen zijn gevoelig voor werksituaties waarin hun waarden, identiteit en/of zingeving in het geding is (Smit en anderen, 2015, p. 69-80).

3.    “Simpel gezegd gaat dit schakelen over hoe mensen grip krijgen door na te denken en hun emoties daarbij te reguleren….Zelfregulatie bij stress biedt perspectief voor interdisciplinair vervolgonderzoek naar hoe politiemensen schakelen om in kritische situaties te presteren”.

Tot slot de geweldige uitdaging voor politie onderwijs: ”Het politieonderwijs en docenten in het bijzonder, stellen de vraag: hoe maken we studenten weerbaar?”.

Inderdaad, hoe doe je dat?

In ieder geval door gebruik te maken van de mooie inzichten en komende onderzoeken van Annika Smit als bijzonder hoogleraar ‘Weerbaarheid bij de politie’ aan de Universiteit voor Humanistiek. De leerstoel is ingesteld door de politie. De Politieacademie en de Universiteit voor Humanistiek beogen samen onderzoek uit te voeren dat bijdraagt aan een weerbare politie.

1. https://lnkd.in/ergHMuND

2. Commentaar Dr. Lewinski op Linkedin

To understand why organizational stress is so significant, please read Kevin Gilmartin’s book – Emotional Survival for Law Enforcement. He addresses the addictive nature of the job for the young officer, so much so that may abandon some of the most important things in their life for work. The job then becomes for this group the “raison d’etre”. Once that happens they are addicted, dependent and vulnerable. Of course there are other reasons, but dependency is a significant factor. In cases where this happens their adaptive mechanisms fuel further issues. For example one of the studies indicated that officers in this country will engage in consumer therapy, convinced that if they buy that next gun, boat or car it will give them something – only to find it doesn’t and they are deeper in debt and more dependent on the job and the income.


A study conducted by the IACP a couple of decades ago, found this vulnerability and the anger that arises when the officer is not respected for their dedication and sacrifice had led to the most significant reasons resulting in the de-certification or loss of licensure because of the compensatory and often mildly unethical or illegal action of the officer.