Heuristieken en Bias in de anasthesiologie

In hun mooie studie bespreken Coen Feron en collega heuristieken en bias. Een onderwerp wat mij fascineert en waarvan ik me afvraag wat je er aan kunt doen. Herken je deze biassen (1)? En welke zijn het?

het gericht kijken naar kenmerken die een gemakkelijke luchtweg bevestigen, in plaats van op zoek te gaan naar bewijs om aan te geven dat er sprake kan zijn van een moeilijke luchtweg.

tijdens het oplossen van problemen met een alarm op een infuuspomp bent u zich niet bewust van plotselinge chirurgische bloedingen en hypotensie.

een bronchospasme diagnosticeren als anafylaxie omdat u ooit een patiënt met anafylaxie hebt gehad waarmee het slecht is afgelopen

wachten bij het inschakelen van hulp als u moeite hebt met intuberen, omdat u zeker weet dat het u uiteindelijk gaat lukken.

1. C.C.A. Feron, F.H. Tijssen.beslissingen nemen in de anesthesiologie Hoe we beter in staat zijn keuzes te maken in stressvolle situaties. A&I | juni 2022 | nummer 2