Martial Arts en Politie training: Ed Abrahams

Wat is de waarde van Martial Arts voor de training geweldbeheersing in het algemeen en de politie in het bijzonder. Als levenslang vechtsport beoefenaar stelde ik deze vraag aan mannen en vrouwen die zowel martial arts beoefenen als werkzaam zijn in het domein geweldbeheersing van de Politie/KMAR. Deze keer Ed Abrahams.

1. Wat is je ervaring/betrokkenheid bij zowel martial arts als bij politie training?

In 1975, koos ik impulsief voor de politie, zonder echte verwachtingen. Daar kwam ik in aanraking met Tom Wessels, die instructeur was bij de politie. Hij maakte mij enthousiast voor shotokan karate en andere krijgskunsten, waarna ik in zijn karateschool ben gaan trainen.

Tom Wessels, pionier politie training.

Om uiteindelijk je politiediploma te kunnen halen, moest je minimaal oranje band jiu jutsu halen. Kortom ik maakte bijna dagelijks gebruik van de dojo. Al gauw toen ik oranje band was, vroeg Tom mij of ik wilde gaan lesgeven. In 1983 haalde ik mijn zwarte band bij de KBN en volgde onder andere de (assistent)lerarencursus.

Mijn politie carrière was voortvarend. Na diverse diensten te hebben doorlopen, zoals Operationele taken, recherche, AT, persoonsbeveiliging en de mogelijkheid tot het volgen van diverse leergangen voor hogere functies, werd ik gevraagd in 1999 om Integrale Beroepsvaardigheid Training te introduceren, onder andere bij de Haagse Politie. Ik heb daartoe ongeveer 30 mensen aangetrokken, waarvan ik stelde dat zij onder andere minimaal een zwarte band in een krijgskunst hadden behaald, voordat zij naar de opleiding tot IBT docent konden.

IBT Politie

In die tijd werd ook de pepperspray ingevoerd, waar ik projectleider van werd en uitgebreid kennis maakte met Otto Adang. In die tijd promootte ik al de praktische toepasbaarheid en maakte kennis met de Police National de France door een uitwisseling van officieren op de politie academie in Lyon. Ik leerde daar Claude Trinh kennen. Een specialist in diverse Japanse krijgskunsten en leerling van Hiroo Mochizuki. Ik mocht daar de instructeursopleiding van de politie tonfa doen. Een welkome aanvulling naast mijn beoefening van het shotokan karate en het Ryu Kyu Kobujutsu.

Vervolgens ben ik  gedurende ongeveer 6 jaar, op uitnodiging van de politie academie, elk jaar ongeveer een week op bezoek geweest en heb meegedraaid met diverse diensten, zoals de wijkpolitie, BAC, GIPN. Na 3 jaar had ik Bureau IBT opgezet en zoals het in de politie organisatie vergaat, ben ik leidinggevende functies gaan vervullen bij diverse diensten zoals RIO, Regionale Recherche, wijkbureaus, OBT den haag/Rotterdam ,in de mobiele eenheid als pelotonscommandant en als HIN en HON in een SGBO.

Al die jaren had ik min of meer de portefeuille geweld/gevaarsbeheersing/GTPA en zat ik in een expertgroep onder voorzitterschap van Otto Adang.

Wat mijn martial arts betreft, ben ik in 1992 karate les gaan geven bij Lugiajen, terwijl ik in 1993 met ryu kyu kobujutsu ben begonnen bij Jan Bezemer en Wim van de Leur.  Sinds 1994 geef ik daar ook les in bij lugiajen. Met Wim en Jan hebben wij de Nederlandse Federatie Krijgskunsten opgericht. Wim is momenteel Algemeen Technisch Directeur en ik ben Technisch Directeur van de NFK. Ik ben houder van de 7e dan shotokan karate,  4e dan ryu kyu kobujutsu en1e dan Shinhanbo Jutsu.

14_DSC_2614
Wim van der Leur,  Ryukyu Kobujutsu
Jan Bezemer/docent gevaarsbeheersing politie academie

2. Welke technische aspecten (vaardigheden) van martial arts zijn goed te gebruiken in politie training en waarom?

Politie Vaardigheden  zoals controle technieken, kunnen effectief zijn, mits er goede inschattingen kunnen worden gemaakt. Als martial arts beoefenaar, heb je wat voordeel. Je hebt gekozen voor een krijgskunst. De meeste politiemedewerkers hebben niet gekozen om een martial art te beoefenen. Controleren van een persoon kan ook ingewikkeld zijn voor een martial arts beoefenaar. Immers bij de meeste martial arts gaat het om het uitschakelen.

3. Welke mentale aspecten van martial arts zijn goed te gebruiken in politie training en waarom?

Zelfvertrouwen, rust in stem en houding. Oogcontact, alertheid en gevechtsafstand. Lezen van de opponent.

4. Welke aspecten (onderdelen, technieken, wijze van training geven) van martial arts zijn niet geschikt voor politie training en waarom niet?

De dojo etiquette zal de meesten niet aanspreken, alsmede  de traditionele manier van lesgeven. Het gaat [bij de Politie] niet om het uitschakelen, maar om het controleren van de persoon, binnen de regels van de geweldtoepassing en het verantwoorden hiervan.

5. Wat zijn geschikte martial arts voor politie training en welke minder en waarom?

Door de jaren heen zijn vele krijgskunsten gepasseerd om in te voeren bij de politietraining. Door de beperkte trainingsuren die de politie ter beschikking staat en het feit dat het merendeel van het personeel niet heeft gekozen om het te beoefenen, is gezocht naar een beperkt pakket wat haalbaar is voor de meeste politiemedewerkers in de beschikbare trainingstijd. Dit bestaat voornamelijk uit het karate, jiu jutsu en kobudo. Relatief niet complexe technieken, zoveel mogelijk getoetst aan ervaringen vanuit de praktijk.

Bovenal gelden de gespreksvaardigheden van de politiemedewerker, die de-escalerend werken.

6. Wat kunnen martial arts leren van politie training en waarom?

Naast het kiezen voor de Ryu, kan men ook trainen vanuit casuïstiek en dit evalueren. Reflecteren en samenwerken vooral op leraren niveau tussen de diverse krijgskunsten, zonder politieke voorkeuren (bonden e.d.)

7. Welke boeken/artikelen/video’s over martial arts zijn geschikt voor politie trainers en waarom?

“De vele gezichten van Japan” van Andre ter Veer  waarin cultuur en erfgoed voorkomen.

Stick Fighting van Masaaki Hatsumi/Quintin Chambers waar technieken met onder andere tambo (wapenstok) en hanbo (lange wapenstok) worden weergegeven.

Stick Fighting

Lessen van een Samoerai van Bjorn Aris , over balans, succesvol en gelukkig zijn.

Onze ijsberg smelt van John Kotter over succesvol veranderen in moeilijke omstandigheden.

Onze ijsberg smelt!