Lessen uit de ambulance zorg!

Ik ken weinig mensen met zoveel passie voor hun vak en voor het docentenvak. Hij introduceerde mij in de wereld van pleeg en chauffeurs en onbegrijpelijke termen als pappen, partus, triage en triage. In mijn nieuwe boek zegt Ruben dit over simulatie onderwijs:” Simulatieonderwijs voor ambulanceprofessionals vraagt dus een opbouw in complexiteit, omdat de praktijk ook complex is. Het vraagt aandacht voor presteren onder druk en voor niet-technische factoren. Met als doel de ambulanceprofessional voorbereid te laten zijn op de verrassingen van een weerbarstige praktijk..

Deze gedachten staat dan ook aan de basis van de ‘presteren onder druk trainingen’ voor de ambulance medewerkers en de ’21 hour shift’ klinische bootcamp.