Op de ALO: Herstelmethoden, feit en fictie

Heeft een ijsbad zin? En sauna’s of zoutwater interventies? Drankjes? Gisteren met 1e jaars gesproken over herstelmethoden. Niet alleen via een dik boek maar via moderne leermiddelen waaronder de slimmer presteren podcast! Leuk en leerzaam. We hebben het zijdelings ook gehad over de vraag of herstelmethoden juist niet de natuurlijke adaptatie in de weg kunnen zitten (ik herinner me ooit een discussie van Henk Kraaijenhof met ik dacht Joel Jamieson over lactaat in deze context)? En we hebben het gehad over hoe we uberhaupt aan kennis komen over deze methoden. Over bevindingen uit onderzoek waar geen controle groep was bijvoorbeeld. Het is genieten als docent met al deze slimme leergierige studenten!