Kun je prestaties van politie agenten ‘meten’ door gedrag te observeren?

Kun je prestaties van politie agenten ‘meten’ door gedrag te observeren? Bijvoorbeeld met een rubric tijdens een scenario. In een reactie op de studie van Koedijk (1) menen Staller en collega’s van niet. Ofschoon ze assesment toejuichen menen Staller et al dat gedrag assesment “is still reductionistic in its scope resulting in various problems as far as it concerns the development of adaptive and flexible police officers.

Hier volgen enkele lijnen uit hun betoog zoals ik deze interpreteer.

Volgens de auteur is de aanname van Koedijk et al dat deze “build their assessment approach on the assumption that police officers need to develop a certain level of competence, that can then be evaluated through observable competencies.”

Het probleem is dat dat je gedrag wel kunt meten maar belangrijke andere zaken niet: ““In contrast to competencies that can be observed in techniques and behaviors, expertise centers on the ability to make sound judgements to identify and deploy the optimum blend of techniques and behaviors to meet the demands of complex and dynamic situations in the field “.

Daarnaast kun je gedrag niet zomaar beoordelen als goed of fout: “Especially, in the dynamic context of interpersonal interaction like in the domain of policing a more nuanced approach of evaluation that goes beyond right or wrong is needed “.

Ook is een vooropgestelde beoordelingslijst problematisch volgens Staller et al:

“ Also, concerning the expectations of specific behaviors, a pre-determined approach to what constitutes right or wrong behaviors does not account for the ecological dynamics of functional behaviors”.

Vanuit de ecologische benadering – zie mijn eerdere blogs – is gedrag alleen te beoordelen vanuit de agent-omgeving dynamiek waarbij ” emergent behavior resulting from the continuous interaction between individual, task, and environmental constraints will likely result in new solutions to problems that have not been accounted for before (Koerner et al., 2021).” Vooropgestelde gedrag criteria lijken hier niet bij te passen.

Met andere woorden: er zijn meerdere goede oplossingen voor een situatie. Belangrijker dan goed of fout is dat agenten reflecteren en situatie specifiek kunnen beslissen. Dit is niet direct en goed af te lezen uit observeerbaar gedrag:

”“Reflexivity and ecological cognition cannot be measured solely by the outputs (i.e., the observed behaviors). Instead, emphasis has to be put on the thinking and decisionmaking process underlying these behaviors.”.

Wat is het gevaar van gedragsobservatie?

“Police organizations neglecting the underlying thinking processes when assessing observed behavior may nurture problematic aspects concerning the training and education of police officers (Koerner and Staller, 2020; Koerner et al., 2021).

Wat zijn nog meer problemen in deze benadering?

• police officers training for the test instead for performance in the field by focusing on the desired output instead of the underlying production process of any behavioral solution,

• police trainers focusing on the to be shown competencies, thus neglecting a focus on problem-solving processes of their learners, and

• a neglection in the development and assessment of individual solutions to problems, that emerge as a result of the individual problem-solving process.

Wat kun je doen als PA of IBT volgens de auteurs?

Blijf weg van een competentie gerichte benadering en gebruik een expertise framework met veel aandacht voor perceptie-actie koppeling vanuit ecologische benadering, reflectie en besluitvorming:

“taken together, we would like to encourage the authors—and police organizations—to refrain from a competence-oriented approach, that underlies the conceptualization of the proposed assessment, and adopt an expertise-oriented framework (Collins et al., 2014) embedded within an ecological approach on cognition and functional decision making (Araújo et al., 2017).

Bronnen

1. Koedijk M, Renden PG, Oudejans RRD, Kleygrewe L, Hutter RIV. Observational Behavior Assessment for Psychological Competencies in Police Officers: A Proposed Methodology for Instrument Development. Front Psychol. 2021 Feb 26;12:589258.

2. Staller, M. S., & Koerner, S. (2021). Commentary: Observational Behavior Assessment for Psychological Competencies in Police Officers: A Proposed Methodology for Instrument Development. Frontiers in psychology, 12, 686576. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.686576

Ik sta altijd open voor feedback en andere inzichten en deze blog is geheel voor mijn rekening en niet van de auteurs.