Is stresstraining generaliseerbaar naar nieuwe situaties?

Stel je voor dat je mensen skills leert om tijdsdruk te managen. Maar bij hun eerstvolgende inzet is er geen tijdsdruk maar een andere stressor (hard geluid, cognitieve overload etc.). Werkt jou stress training dan nog?

Als je ‘stress exposure training’ geeft wil je natuurlijk dat de inzichten en vaardigheden die mensen leren ook werken in andere situaties dan alleen die je getraind hebt. Je kunt in training niet elke situatie nabootsen en toch wil je dat mensen het geleerde ook in nieuwe en andere situaties toepassen.

Precies dit vraagstuk wordt behandeld in dit al wat oudere maar steengoede artikel. Ik haal er een paar dingen uit die ik de moeite van het overdenken waard vind. Lees aub het hele artikel zelf voor de vele andere inzichten, de nuances en de beperkingen.

Twee belangrijke vragen

De eerste is: “A critical question is whether the positive effects of training that address one type of stressor (e.g., time pressure) generalize to a task situation involving a novel stressor (e.g., noise)”?

Want wat leren deelnemers nu eigenlijk tijdens stress training:” do trainees learn a specific skill in training (how to focus attention under time pressure), or do they learn a more generalizable stress-adaptive skill (how to focus attention under stress)?”.

De tweede vraag is of “stress training generalizes from a trained task to a novel task”? Stel dat je deelnemers leert te reanimeren onder druk en hierbij stress coping vaardigheden aanleert. Helpen die getrainde stress coping vaardigheden die je leerde bij taak A dan nog in taak B (bv intuberen van een patiënt)?

Het experiment

De onderzoekers keken of stress exposure training generaliseerbaar is van de ene (time pressure) naar een andere (noise stress) stressor . In een tweede experiment keek men of stress training generaliseerbaar was van de ene (geheugentaak) naar een andere (ruimtelijke oriëntatie) taak onder druk.

“Results indicated that the beneficial effects of stress training were retained when participants performed under a novel stressor and performed a novel task”.

Mogelijke verklaringen voor het effect

Dit is een lange zin maar zo cruciaal dat ik hem toch plaats:

” However, in considering the extent to which training and transfer environments are similar, it is useful to distinguish between structural features and surface features of these environments”

“Structural features of training refer to the underlying principles imparted in training. Surface features refer to domain-specific characteristics such as the specific training examples used and the specific attributes of training content”.

“In general, we would expect skills learned in training to transfer to a novel environment if the structural features of training – the principles or associations learned – are relevant to both environments, even if the surface features of the two settings differ”

Waarom was SET dan generaliseerbaar ?

“The surface components of the SET intervention that differed were that in one instance the manifestation of stress was noise stress and in the other it was time pressure. The surface features of these two manipulations differed such that in the noise stress-SET intervention the content and practice centered on noise, and in the time pressure-SET intervention the content and practice centered on time pressure. However, these stressors are similar to the extent that they both distract from task-relevant cognitions and result in attentional conflict”.

De boodschap voor SET trainers

“it is likely that the stress training resulted in positive transfer to novel settings because the underlying principles presented in training were structurally consistent with the transfer environment”.   

Wat is het doel van stress training?

Het doel is natuurlijk de transfer van de training naar de echte wereld. Maar “it is difficult to anticipate the exact nature of the transfer environment during training. Therefore, one question that has considerable theoretical and applied import is whether the skills taught in stress training are domain specific or whether they transfer to novel stressor and task settings that differ from the exact conditions of the training environment”.

De sleutel tot succes

“The present study suggests that by designing stress training to focus on the structural similarities in the training and transfer environments, skills learned can be generalized to novel settings”. 

Bron

Driskell, J. E., Johnston, J. H., & Salas, E. (2001). Does Stress Training Generalize to Novel Settings? Human Factors43(1), 99–110