Tien inzichten uit een baanbrekend boek: drie breinen mythe

Uit het boek: This illusory arrangement of layers, which is sometimes called the “triune brain,” remains one of the most successful misconceptions in human biology. Carl Sagan popularized it in The Dragons of Eden, his bestselling (some would say largely fictional) account of how human intelligence evolved. Daniel Goleman employed it in his bestseller Emotional Intelligence.

Nevertheless, humans don’t have an animal brain gift-wrapped in cognition, as any expert in brain evolution knows.

“Mapping emotion onto just the middle part of the brain, and reason and logic onto the cortex, is just plain silly,” says neuroscientist Barbara L. Finlay, editor of the journal Behavior and Brain Sciences.

“All brain divisions are present in all vertebrates.” So how do brains evolve? They reorganize as they expand, like companies do, to keep themselves efficient and nimble.

Is het mogelijk dat de drie-breinen theorie laat zien hoe graag wij als mensen onze eigen soort als uniek en superieur willen zien vraag ik me hardop af?

Ook vraag ik me af of er iets verloren gaat bij het verwerpen van de drie-breinen theorie: het maakt zo mooi inzichtelijk dat we door onze cortex laag onze oudere lagen kunnen managen. Dat we via de ratio controle kunnen krijgen over emoties, affect, instinct. Toch? Is dat nu met het badwater weg?

Tot slot nog een keer LISA FELDMAN BARRETT:

“Perhaps the most famous example of puzzle-piece thinking is the “triune brain”: the idea that the human brain evolved in three layers. The deepest layer, known as the lizard brain and allegedly inherited from reptile ancestors, is said to house our instincts. The middle layer, called the limbic system, allegedly contains emotions inherited from ancient mammals. And the topmost layer, called the neocortex, is said to be uniquely human—like icing on an already baked cake—and supposedly lets us regulate our brutish emotions and instincts.”

Feldman Barrett is een neurowetenschapper en haar onderzoek verwerpt de wijdverbreide overtuiging dat emoties in verschillende delen van de hersenen leven en universeel worden uitgedrukt en erkend. Haar onderzoek laat zien dat emotie in het moment wordt geconstrueerd, door kernsystemen die in het hele brein interacteren, geholpen door een leven lang leren. Het boek leest als een spannende roman en laat zien hoe wetenschap werkt, hoe paradigma’s worden gecreëerd en ook weer worden verworpen. Een prachtig boek wat ik graag met je deel.

Disclaimer: ik lees het boek uit interesse en niet omdat ik het er wel of niet mee eens ben.