10 inzichten uit baanbrekend boek: Interoceptie

“We’ll discover the unexpected and frankly astonishing influence that interoception has over your thoughts, decisions, and actions every day”.

“Simple pleasant and unpleasant feelings come from an ongoing process inside you called interoception. “

“Interoception is your brain’s representation of all sensations from your internal organs and tissues, the hormones in your blood, and your immune system”.

“Whether you’re a generally calm person, floating unperturbed in a stream of tranquility, unaffected by the vicissitudes of life; a more reactive person awash in a river of agony and ecstasy, easily moved by every little change in your surroundings; or somewhere in between, the science behind interoception, grounded in the wiring of your brain, will help you see yourself in a new light”.

“It also demonstrates that you’re not at the mercy of emotions that arise unbidden to control your behavior. You are an architect of these experiences. Your river of feelings might feel like it’s flowing over you, but actually you’re the river’s source”.

Uit: How Emotions Are Made. The Secret Life of the Brain. Auteur: Lisa Feldman Barrett

Feldman Barrett is een neurowetenschapper en haar onderzoek verwerpt de wijdverbreide overtuiging dat emoties in verschillende delen van de hersenen leven en universeel worden uitgedrukt en erkend.

Haar onderzoek laat zien dat emotie in het moment wordt geconstrueerd, door kernsystemen die in het hele brein interacteren, geholpen door een leven lang leren.

Het boek leest als een spannende roman en laat zien hoe wetenschap werkt, hoe paradigma’s worden gecreëerd en ook weer worden verworpen. Een prachtig boek wat ik graag met je deel.

Disclaimer: ik lees het boek uit interesse en niet omdat ik het er wel of niet mee eens ben.

Lees ook hoofdstuk 6 uit het lichaam in de psychiatrie, psychotherapie en filosofie.

Titel van dat hoofdstuk: Interoceptie: het lichaam van binnenuit. Neurowetenschappelijke en ontwikkelingstheorieën geven aan dat dit vermogen een rol speelt in de homeostase van het lichaam. Verstoringen van het interoceptief vermogen leiden tot alexithymie: het onvermogen de signalen van binnen uit adequaat te interpreteren en te symboliseren. Dit staat in verband met angststoornissen.