november 2021

Tien inzichten uit een baanbrekend boek: drie breinen mythe

Uit het boek: This illusory arrangement of layers, which is sometimes called the “triune brain,” remains one of the most successful misconceptions in human biology. Carl Sagan popularized it in The Dragons of Eden, his bestselling (some would say largely fictional) account of how human intelligence evolved. Daniel Goleman employed it in his bestseller Emotional

Tien inzichten uit een baanbrekend boek: drie breinen mythe Meer lezen »

10 inzichten uit baanbrekend boek: Interoceptie

“We’ll discover the unexpected and frankly astonishing influence that interoception has over your thoughts, decisions, and actions every day”. “Simple pleasant and unpleasant feelings come from an ongoing process inside you called interoception. “ “Interoception is your brain’s representation of all sensations from your internal organs and tissues, the hormones in your blood, and your

10 inzichten uit baanbrekend boek: Interoceptie Meer lezen »

Stressoren in de acute medische zorg

Waardevolle informatie voor de training van EM: wat veroorzaakt (de meeste) stress en zijn er verschillen tussen mannen en vrouwen? Dat laatste heeft mogelijk ook gevolgen voor de training (differentieren). Zie ook Wendy Dorrestijn over dit onderwerp bij de Politie. ConclusieThe results of this survey demonstrate the high prevalence of stress and anxiety among US EM residents

Stressoren in de acute medische zorg Meer lezen »