Trainen met Aliveness: beweging, timing en energie!

Ik geloofde er al vroeg in en nu nog steeds: Aliveness. “Fear the man who has practiced punching a thousand opponents.”(Rafe Kelly). Vrees de man die zich niet eenzijdig richt op repetitie van bewegingspatronen maar die zich richt op zijn vermogen bewegingsoplossingen te creëren in vele verschillende situaties. Vrees de man of vrouw die traint met ‘aliveness’: die elke dag omgaat met beweging, timing en echte energie van zijn of haar trainingspartners.

Rafe Kelly noemt twee ontwikkelingen die ook mij hebben gesterkt in deze opvatting: de opkomst van MMA/UFC en de ‘Constraints Led benadering van motorisch leren’.

MMA en UFC

In de woorden van Kelly: alle succesvolle martial arts in de UFC “shared a fundamental characteristic: the center of their training was a form of free play between resisting opponents ” Ook wel ‘Aliveness’ genoemd: trainen met een trainingspartner die je uitdaagt om te gaan met zijn bewegen, energie en timing.

Aliveness

Matt Thornton (Straight Blast Gym International, waaronder oa de gym van John Kavanagh van Conor McGregor) beschrijft Aliveness als volgt:

·      Movement means real footwork, not contrived, not in a pattern. On the ground it means exactly that, also. Movement, if the person is just laying there, not moving as you apply your lock or move, that is not Alive. In the clinch it’s the same; pushing, pulling, moving.

·      Timing is, of course, just that. If it’s in a predictable rhythm, a pattern, a repeatable series of sets, etc., then you are not acquiring or developing timing, just motion speed.

·      Energy is swinging the stick like someone would really swing it. Don’t stop at centerline. Punch with the energy of someone who wants to hit you. Not locking your arm out so your partner can look good doing the destruction, or trap, or silat sweep, etc. You must move, have a sense of timing, and progressive resistance.

Aliveness is een mooi concept wat je terugziet in spelgerichte benaderingen in sport en bewegingsonderwijs. Maar ook in de ecologische bewegingspsychologie zoals de constraind led benadering.

Constraints Led benadering

In deze benadering gaat men niet uit van ideale technieken maar juist maar context specifieke adaptieve oplossingen. Die ook nog eens afhangen van de uitvoerder en zijn fysieke en mentale kenmerken.

Geen alternatieve tekst opgegeven voor deze afbeelding

Vaardigheden ontstaan in de confrontatie met de omgeving: elke omgeving en situatie vraagt een (net iets) andere oplossing. En voor dezelfde situaties/omgevingen zijn mogelijk meerdere oplossingen.

The lesson is in the game.

Geen alternatieve tekst opgegeven voor deze afbeelding

Rafe Kelly zegt het treffend:

“The central principle revealed by all of these examples is that the lesson is in the game. This does not mean that technique drilling is not valuable or useful, it is rather a shift in emphasis. The full set of fundamental skills are only found in the game, the game is the foundation. Isolated skill building is a tool to overcome weaknesses revealed in the game where necessary. “.

En later:

“Traditionally training has focused on technical development where the game is then the application. This is the wrong approach. It is in the game that the greatest amount of learning happens and training that more closely resembles the game will develop a broader, more transferable set of abilities.”.

Tot slot

Trainen met aliveness is in essentie spel. Het behalen van het speldoel (bijvoorbeeld raken en niet geraakt worden) door het steeds beter en sneller vinden van speloplossingen. Het is oefenen en leren met echte energie (gepaste weerstand), veel beweging en onvoorspelbaarheid (timing).