Motorisch leren: wat werkt het beste?

Welke wijze van techniek/vaardigheid training is het beste: de traditionele ‘ideale techniek’ benadering of de ‘zelforganisatie’ benaderingen (differentieel leren en de constraind led benadering)?

Een mooie studie die ook differentieel leren met CLA vergelijkt! Voor de liefhebber ook nog een mooi inkijkje in de hoe externe en interne focus aanwijzingen al of niet samenhangen met zelf organiserend leren. Rob Gray heeft overigens een geweldige podcast over alles over motorisch leren en in het bijzonder de ecologische benadering.

Conclusie van het onderzoek

Similar to some of this previous work (e.g.Beckmann & Sch¨ollhorn, 2003; Savelsbergh et al., 2010; Schollhorn et al., 2012), the present study provides evidence that self-organization approaches lead to better performance outcomes because they promote greater exploration of movement solutions as compared to prescriptive approaches.

Bron

Rob Gray, Comparing the constraints led approach, differential learning and prescriptive instruction for training opposite-field hitting in baseball,
Psychology of Sport and Exercise, Volume 51, 2020, 101797, ISSN 1469-0292

Domein geweldbeheersing en zelfverdediging

In eerdere blogs heb ik ook studies uit het zelfverdediging domein laten zien waaruit bleek dat de traditionele techniek benadering minder effectief is voor daadwerkelijke praktijktoepassingen dan de modernere niet technische benaderingen. Lees bijvoorbeeld:

Politie agenten en lineare vs niet linaire methode voor zelfverdediging tegen mesaanvallen.