Is (presteren onder) druk hetzelfde als stress?

We noemen onze trainingen presteren onder druk in plaats van presteren onder ‘stress’. Geïnspireerd door Weisinger’s werk: “While everybody feels stress and everybody experiences pressure, we’ve discovered that understanding the differences between stress and pressure is a requisite for learning how to do your best when it matters the most.”

Hoofdstuk 2 gaat over dit verschil met onder meer de volgende uitspraken die ze daarna uitgebreid bespreken:

“Our inability to distinguish pressure from stress inevitably has dire consequences”

“it is hard enough to perform under pressure but confusing stress for pressure makes it even more difficult….”