oktober 2021

Is (presteren onder) druk hetzelfde als stress?

We noemen onze trainingen presteren onder druk in plaats van presteren onder ‘stress’. Geïnspireerd door Weisinger’s werk: “While everybody feels stress and everybody experiences pressure, we’ve discovered that understanding the differences between stress and pressure is a requisite for learning how to do your best when it matters the most.” Hoofdstuk 2 gaat over dit […]

Is (presteren onder) druk hetzelfde als stress? Meer lezen »

Motorisch leren: wat werkt het beste?

Welke wijze van techniek/vaardigheid training is het beste: de traditionele ‘ideale techniek’ benadering of de ‘zelforganisatie’ benaderingen (differentieel leren en de constraind led benadering)? Een mooie studie die ook differentieel leren met CLA vergelijkt! Voor de liefhebber ook nog een mooi inkijkje in de hoe externe en interne focus aanwijzingen al of niet samenhangen met

Motorisch leren: wat werkt het beste? Meer lezen »

Is de fysiologische zucht effectief tijdens acute stress?

Is de ‘fysiologische zucht’ (dubbele inademing gevolgd door verlengde uitademing) een effectieve real-time stress regulatie tool? Wel als je luistert naar Dr. Andrew Huberman. Het woord real time is hier belangrijk: in een acute situatie waarin je moet handelen is er weinig tijd voor regulatie strategieën die teveel tijd kosten en je van je handelingen

Is de fysiologische zucht effectief tijdens acute stress? Meer lezen »

The lesson is in the game!

Rafe Kelley zegt het treffend: “The central principle revealed by all of these examples is that THE LESSON IS IN THE GAME. This does not mean that technique drilling is not valuable or useful, it is rather a shift in emphasis. The full set of fundamental skills are only found in the game, the game is

The lesson is in the game! Meer lezen »

Human factors in politie werk

Wat kun je verwachten van politie agenten als zelfs in bekende omgevingen met bekende regels en een bekende tegenstander gedrag niet te voorspellen is? Zelfs na een specifieke voorbereiding, een door en door bestudeerde tegenstander, een bekende omgeving met bekende regels, afspraken en spelbedoelingen. Zelfs dan is het onmogelijk het gedrag van de tegenstander te

Human factors in politie werk Meer lezen »