Transfer nieuws!

Afgelopen weken meerdere doorbraken op transfergebied! Zo hebben we bij onze training ‘presteren onder druk’ voor ambulance medewerkers een follow-up call georganiseerd! Hierin hebben we met deelnemers gepraat over wat ze wel of niet in hun praktijk konden toepassen.. Follow-up calls worden zeer gewaardeerd, zijn voor beide kanten leerzaam maar vragen ook de juiste omstandigheden en voorbereiding. Dit blijkt overigens ook uit onderzoek.

In onze komende trainingen in de gezondheidzorg werken we met een transfer time-out in de training en een follow-up meeting. Van belang hierbij is om niet in de valkuil te trappen onszelf te willen evalueren. Het gaat er juist om, om deelnemers te helpen bij het implementeren van het geleerde en te horen van successen en obstakels. Tot slot is hierbij van belang dat iedereen ervan doordringen is dat de follow-up de training is! En geen leuke bijzaak. Als wij als trainers toepassen belangrijk vinden is het wenselijk dit uit te stralen in onze follow-up programmering.

Een andere doorbraak was bij een aanbesteding voor een training bij de overheid: hierbij moesten we notabene invullen hoe we voor transfer gingen zorgen met onze aanpak! Dit is de eerste keer dat ik hiermee geconfronteerd ben!

Tot slot promoveert  collega Jolanda Botke op transfer van soft skills training bij de Politie.