Werkvorm: de transfer time-out

Werkvorm: de transfer time-out.

Transfer van training naar het werk gebeurt niet vanzelf. Met het merendeel van de trainingen wordt niks gedaan. Leuke dag, uitje en door. Zelfs al is de inhoud van de training relevant en de didactiek uitstekend, dan nog geen garantie voor transfer. Bijvoorbeeld omdat er geen tijd en ruimte voor is of wordt gevoeld, er zich geen toepassing situaties voordoen, de deelnemers te weinig zelfvertrouwen hebben om het geleerde toe te durven passen. Tot en met een manager of een team cultuur die niet zit te wachten op nieuwe inzichten. Allemaal onvoorziene (en daar zit de sleutel) obstakels in het toch al drukke werk. Ondanks goede intenties zijn we weer terug bij ons oude gedrag (ja, trainen gaat over gedrag veranderen).

PS: lees ook het prikkelende artikel van Karin de Galan: Geen praktijkopdrachten = geld weggooien!

Zijn we machteloos als trainers?

Integendeel, maar eerst moeten we onszelf verantwoordelijk voelen voor het resultaat van onze training. Onszelf zien als transfer designers vanaf het ontwerp van de training. In de training zijn we transfer begeleiders en kunnen we onder meer de transfer time-out inzetten. Dit is een werkvorm waarin je tijdens de training juist op deze zaken kan anticiperen! Dit is zoals ik het aanpak maar kies vooral je eigen methode. In de transfer time-out (5-10 min):

  • bespreken de deelnemers welke inhoud ze relevant voor hun werk vinden
  • of ze zich voldoende zeker voelen dit toe te passen
  • waar ze tijd en ruimte zien het geleerde toe te passen
  • welke hindernissen ze zien om het geleerde toe te passen
  • wie ze gaan betrekken bij het toepassen van het geleerde
  • aan wie ze gaan terugkoppelen of en wat en hoe ze de training hebben toegepast (accountability trigger)

Dit kun je klassikaal onder leiding van de trainer – de transfer designer – doen. Mijn ervaring met volwassen professionals is dat het effectiever en efficiënter is om dit in 2-3 tallen te doen.

Een andere tip is: hou het kort en actie gericht. Voorkom dat het gesprek bijvoorbeeld de kant op gaat wat er allemaal voor beren op de weg zijn. En hoe slecht de team cultuur is enz.

De transfer time-out vraagt natuurlijk om een terugkoppeling maar gelukkig ziet niemand van ons een training nog als een eenmalig ‘event’. In de follow up meeting kunnen successen, bloopers en uitglijders gedeeld worden. Met als bijvangst dat deelnemers voortdurend bezig zijn geweest met wat ze geleerd hebben en waar ze tegen aan zijn gelopen bij wat training is: een klein stukje gedragsverandering. En nu: Time Out.

Verder lezen:

  1.  https://www.schoolvoortraining.nl/geen-praktijkopdrachten-geld-weggooien/
  2. The Science of Workplace Instruction: Learning and Development Applied to Work Kurt Kraiger and J. Kevin Ford Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior Vol. 8, 2021