Routine experts versus Adaptieve experts deel-1

Wat zijn routine experts en wat is het verschil met adaptieve experts? Door ervaring ontwikkelen mensen routines. En door gericht te werken aan de kwaliteit daarvan bereiken ze een hoger niveau van efficiëntie en effectiviteit in hun taakuitvoering. Ze zijn dan te beschouwen als routine-experts.

Mensen die bovendien in staat zijn hun routines aan te passen wanneer de omstandigheden daarom vragen, worden adaptieve experts genoemd.

Beide soorten experts hebben een omvangrijke kennisbasis, maar die van de adaptieve experts is theoretischer, waardoor ze abstracter en meer in analogieën denken over problemen en die beter op kunnen lossen.

Effectief onderwijs

Voor de ontwikkeling van adaptieve expertise is een goede balans tussen de ontwikkeling en de vernieuwing van routines belangrijk. Te veel nadruk op innovatie op een moment dat de lerende daar nog niet aan toe is, vanwege het ontbreken van routine, kan leiden tot frustraties.

Geen alternatieve tekst opgegeven voor deze afbeelding

Bron (1)

Te veel nadruk op routine kan ertoe leiden dat de lerende zijn taakuitvoering niet meer goed weet aan te passen indien nodig. Dan wordt het gedachteloos drillen zonder idee wat je aan het doen bent. De zone waarin de optimale balans is gevonden tussen het opdoen van routine en vernieuwing wordt de optimale innovatiecorridor genoemd.

Een voorbeeld uit eigen onderwijs

Ik ben wel eens te vroeg begonnen studenten lichamelijke opvoeding op de adaptieve trede te zetten. Terwijl ze eerst aandacht voor de ontwikkeling van routines nodig hadden om hun hoofd boven water te houden. Zoals routines in klassenmanagement en het voorbereiden en verzorgen van onderwijs. Structuur en methodieken. Wanneer daarin een basisniveau is bereikt, is er meer cognitieve ruimte voor vakdidactische of pedagogische verdieping.

In de volgende delen bespreken we 3-5 leer strategieën die de ontwikkeling van adaptieve expertise stimuleren.

Bron

  1. Tartwijk, Jan & van Dijk, Esther & Kluijtmans, Manon & Schaaf, M.F.. (2020). Hoe leraren hun expertise ontwikkelen.