Inzichten: De regel van Henk

Het inzicht: de regel van Henk is zo logisch en tegelijk gaan er diepere psychologische mechanismen achter schuil. De Regel van Henk zegt: “Train zo veel als nodig, niet zo veel als mogelijk.” (Zie b.v. Trouw 1997). Logisch want waarom zou je meer trainen dan nodig? Logisch want als je meer traint dan nodig raak je overbelast of geblesseerd. Waarom passen we deze regel dan vaak niet toe als (top) performers (sport, dans, muziek, business)?

Mijn voorlopig inzicht is dat er diepe psychologische mechanismen achter zitten die niet zomaar met rationele argumenten te bespreken zijn: onzekerheid, obsessieve bevlogenheid en een gebrek aan balans tussen levensgebieden.

Terug naar de regel van Henk.
Top performers zijn graag 24/7 met hun ding bezig en hebben daarnaast niet veel andere bezigheden behalve herstellen. O ja, en stel dat de concurrentie wel traint? Hoe je hier mee omgaat, dat zou ik graag willen leren. Niet in de minste plaats omdat ik zelf vaak zondig tegen de regel van Henk.

Neem ter illustratie het fascinerende onderzoek van Jolan Kegelaers onder musici: daar blijkt dat ze liever zoveel als mogelijk oefenen! De cultuur is, hoe meer hoe beter. Slimme trainingsmethoden introduceren is dan ook lastig want meer is beter.

In mijn ervaringen met topsporters hetzelfde: ze hebben het gevoel dat ze nooit genoeg hebben gedaan en dat er altijd nog een uurtje bij kan.

Ook de ATérs met wie ik werkte wilden na een 24uurs inzet toch graag nog die stevige fysieke training doen. niet dat het effect had maar in ieder geval aan de eigen verwachtingen voldaan. Slapen was beter dacht ik altijd.

En toen ik top vechtsporters probeerde op te voeden in ‘fosfaat pool’ training deden ze achter mijn rug om toch nog even een pittig duurloopje extra. Ze hadden niet echt hard en veel getraind zeiden ze.

Ooit vroegen we waarom sporters altijd meer wilden trainen aan Henk zijn collega, Prof. Dr. Guillermo Laich, M.D., Ph.D., M.A.. Volgens hem was het uiteindelijk een gebrek aan zelfvertrouwen. Blijkbaar vertrouwden ze niet op hun training, aldus ‘Bill’.

Een andere voorstander van ‘less is more’ was Bas Willemsen. Hij was steengoed ons vechtsport trainers erop te wijzen dat meer niet perse beter is. Bas kon dan mooi vragen: “je bent dus meer gaan (kracht) trainen…ben je al sterker geworden”? Vaak was het antwoord ‘nee’…maar ja er moet toch hard en veel getraind worden zag je mensen denken’.

Kortom, de regel van Henk is zo logisch dat je er met logica niet bij kan waarom we deze niet beter naleven. Misschien kan Henk Kraaijenhof ons helpen?

Train zoveel als nodig, niet zoveel als mogelijk.

Henk Kraaijenhof. Het mysterie van het presteren op het juiste moment. Trouw. 12 mei 1997.