Presteren onder druk: arts-specialisten in opleiding

Wat kunnen we leren uit dit onderzoek? Dat arts-specialisten in opleiding een pediatrische noodsituatie als meest stressvol beoordelen. En het verrichten van een zeldzame technische handeling in een acute situatie werd geïdentificeerd als de tweede belangrijkste stressor.

Dit is in lijn met de ‘stress en presteren theorie’” die stelt dat zeldzaamheid, onvoorspelbaarheid en onbeheersbaarheid belangrijke stressoren zijn.

Verschillende onderzoeken hebben een negatieve invloed aangetoond van stress op klinische prestaties en over het optreden van bijwerkingen.

Pediatrische noodgevallen en dringende maar ongebruikelijke technische handelingen lopen daarom – althans in theorie – het risico op suboptimale patiëntenzorg.

Juist in deze stressvolle klinische situaties zijn optimale prestaties van het grootste belang.

Gevolgen voor de training?

Naast een zorgvuldig opgebouwd simulatie-scenario programma, inclusief een Stress Exposure Training (SET) protocol, is het leren omgaan met stressoren zeldzaamheid, onvoorspelbaarheid en onbeheersbaarheid een belangrijk oefen en leerdoel.

Hier komen we dichtbij trainingen rondom adaptieve expertise in combinatie met stress management. Deze komen in het echt altijd tegelijk voor, dus we moeten voorkomen dit in de training te veel uit elkaar te halen. In ieder geval ook bij elkaar te brengen.

SET

Terry Wollert is pionier op het gebied van LEO training en in het bijzonder op het gebied van scenario en stress training. In een recent antwoordt op mijn vraag zegt hij het volgende:

“It is impossible to prevent acute stress events in the military, first responder, or law enforcement. Still, through SET, these individuals are better positioned to identify and respond to threat cues. This training leads to an early awareness of the body’s physiological response to the event providing an opportunity to begin mitigation strategies.”.

SET in de context van simulatie-scenario training kan ons dus helpen om te gaan met acute hoge stress. Dat is de boodschap van deze kleine bijdrage en het mooie onderzoek.

Joke Van kerkhoven, Daan Derwael, Diede Hannosset, Lina Wauters & Philippe Dewolf (2021) Stress levels of Flemish emergency medicine residents and the implications for clinical practice and education, Acta Clinica Belgica,