Bingo werkvorm met niet-technische vaardigheden

Natuurlijk is het oefenen van CRM en niet-technische vaardigheden (NTS) een serieuze zaak. Toch is het soms leerzaam en leuk ernstige simulatie-scenario training af te wisselen met een andere werkvorm. In deze werkvorm (1) krijgen deelnemers NTS Bingokaarten met daarop vijf NTS-elementen elk. Terwijl ze naar (niet-medische) videoclips kijken, proberen ze voorbeelden te vinden voor de elementen op hun kaarten, meestal waarneembaar gedrag dat overeenkomt met een bepaald element. Na de video ‘verdedigen’ de deelnemers hun oplossing in een discussie met de spelleider en andere spelers.

Voorbeelden:

Voorbeeld van videoclips en NTS elementen uit (1)

Bron

  1. Dieckmann, P., Glavin, R., Hartvigsen Grønholm Jepsen, R.M. et al. Non-Technical Skills Bingo—a game to facilitate the learning of complex concepts. Adv Simul 1, 23 (2016).