Uniform Yoga: weerbaar in de frontlinie!

Binnenkort een interview met Sandra Botman over Uniform Yoga. Sinds 2014 is het de missie van Uniform Yoga om geüniformeerde professionals uit te rusten met de juiste tools om uitgerust in de frontlinie te staan. Daarbij gebruiken ze Yoga om met die tools te experimenteren. Er wordt veel aandacht besteedt aan de transfer naar de praktijk met een appel op het eigenaarschap en de capaciteiten van de first responder. Zodat deze man of vrouw zelf de rust in de hectiek kan bewaren.

Over Sandra Botman

Sandra Botman (1982), gecertificeerd yogadocente, opleidingskundige en daarnaast trainer mentale kracht is de oprichter van Uniform Yoga. Sinds enkele jaren is Sandra Botman als trainer betrokken bij het programma mentale kracht, wat binnen de politie breed uitgerold is met onder andere als doel om handvatten te bieden om goed met uitdagingen binnen het werk en binnen de privésfeer om te kunnen gaan. Vanuit deze beide achtergronden is ze gestart met Uniform Yoga.