Trainen onder druk: Registreren-Reguleren-Reflecteren

In onze cursus presteren onder druk voor ambulance medewerkers bieden we bewust een grote variatie aan ervaringen aan. Van complexe medische scenario’s tot metaforische oefeningen tot pittige fysieke samenwerkingsopdrachten. Het doel is niet het medisch handelen (daar zijn andere cursussen voor) maar bewust worden en reguleren van druk. En de effecten van een gebeurtenis op je gedachten, gevoel en gedrag.

De rode draad is keer op keer op keer het Registeren-Reguleren en Reflecteren wat er in jezelf gebeurt (gedachten, gevoelens en effect op je gedrag).

En als dat lukt het Registeren-Reguleren en Reflecteren op wat er met je collega en je team gebeurt.

Je moet het echt willen aangaan want als je je afsluit voor je ervaringen of de ervaringen van anderen heeft de cursus geen zin.

Deelnemers ontdekken gaandeweg hun eigen patronen en gaan daar mee aan de slag.
De een ontdekt snel geïrriteerd te raken, de ander ontdekt moeite te hebben met een ‘speak-up’.
Een ander merkt dat hij dingen weglacht en een volgende dat er veel niet-helpende gedachten zijn.
En weer een ander ontdekt dat de emotie ‘gelatenheid’ of ‘onmacht’ effect op het gedrag heeft.

Het wonderbaarlijke is dat alleen al de ‘registratie’ van druk, gedachten en emoties tot winst en leren leidt. Want registratie alleen is immers al een vorm van afstand nemen. Een stapje terug. In termen van ACT ‘defusie’.

Na het registreren ontdekken deelnemers vormen van reguleren. Waarbij we in deze cursus de nadruk leggen op zelfregulatie en minder op taak-regulatie (daarvoor hebben we ook CRM).

Tot slot, we zorgen als staf voor psychologische veiligheid door High-Challenge en High Support. Tot 28 Juni op de terugkom avond!