De BIG 5 valkuilen in Stress Exposure Training

Wat deed deze ervaring met je vroeg ik? Een heel verhaal over de tactische aspecten volgde. Stop! Ik wil graag weten wat er in je om ging. Wat voor gedachten (helpend, niet helpend etc.) had je en welke gevoelens (bang, boos, geïrriteerd, energiek, krachtig etc.)? Zie hier een van de 5 valkuilen van Stress Exposure Training (SET) waar ik nog elke keer in trap als trainer maar ook als deelnemer.

De 5 valkuilen

1. Er worden alleen ervaringen aangeboden maar geen reflectie waardoor de cirkel van ervaringsleren niet compleet en niet effectief is. De expert op het gebied van leren Dr. Manon Ruijters zegt hierover “Leren door te doen leidt echter niet per se (hooguit toevallig) tot verdiept inzicht in jezelf (praktische wijsheid), hooguit tot een toename van praktijkkennis”.

2. Trainers laten zich verleiden in de debrief (reflectie) uitgebreid in te gaan op de technische en tactische aspecten in plaats van het registreren en reguleren van druk en stress.

3. Er is geen rode draad en debrief focus tussen de verschillende oefeningen waardoor de leerervaringen nier expliciet en bewust worden meegenomen naar de volgende simulatie.

4. Deelnemers hebben moeite woorden te geven aan wat er in hen om ging en verplaatsen de aandacht daardoor naar externe aspecten

5. In de debrief (reflectie) wordt geen expliciete transfer interventie gedaan waardoor de relatie tussen de oefening en het werk niet aan bod komt.