Teams die presteren onder druk!

In deze studie is gekeken welke invloed stress heeft op teamwork in medische setting. Ik bespreek kort de bevindingen en sta dan kort stil bij twee punten die ik gemist heb: namelijk zelfregulatie en de link met NTS.

Bevindingen

Uit literatuuronderzoek – ook buiten de gezondheidzorg – halen de auteurs drie vormen van druk naar voren: prestatiedruk, roldruk en tijdsdruk. Roldruk hoor ik niet vaak en het is goed deze weer even in beeld te krijgen omdat het i.i.g. voor mij zeer herkenbaar is. Roldruk wordt beschreven als:

Role pressure could be described as doubt in team members about their own role and/or the role of others, due to ambiguity, conflict or overload in task requirements

De belangrijkste effecten van deze drie vormen van druk zijn een vernauwde focus (taakfocus/taak fixatie), een verminderd (gedeeld) begrip van de situatie (wat is er aan de hand) en onzekerheid over rollen en verantwoordelijkheden.

The main effects of these stressors on teams were at a cognitive level: a narrowing of focus, diminished understanding of the situation and uncertainty in roles and responsibilities.

Een vernauwde taakfocus is iets wat ik regelmatig terug zie, ervaar en over lees. Door deze focus op de (micro) taak verdwijnt team coordinatie en team coms en de omgeving:

Several teams exhibited a specific focus on task execution, which moved their attention away from secondary
team processes like coordination, planning and team learning

Recentelijk hoorde in Cliff Reid in dit verband praten over Eyes On / Eyes Off, met andere woorden wisselen tussen klein en groot beeld. Dit is in lijn met Mentale Kracht Politie waarin het switchen van aandachtstijl een belangrijk onderwerp is. Net zoals de rolverdeling actor en observator. Om ervoor te zorgen dat niet het hele team in taakfocus terecht komt.

Wat helpt?

Een viertal buffers/interventies tegen de negatieve impact van stress werden gevonden:

  • effectieve communicatie,
  • situationeel bewustzijn op teamniveau
  • transactief geheugen (weten wat anderen in het team weten)
  • gedeeld mentaal model (‘a shared organized understanding and mental representation of key elements of the teams’ relevant environment).

Communicatie kan de lijm zijn die de genoemde stress buffers aan elkaar verbindt in stressvolle situaties.

Team brein

Een innovatieve zet wat mij betreft is de propositie van het ‘team brein’:

Three of the themes we found showed overlap, namely: situational awareness, transactive memory and shared mental model

A key resemblance is that these three revolve around the development of a common view of the situation, for which communication is important. We would like to introduce the term ‘team brain’ as an umbrella term under which these themes come together.

Training

Crosstraining wordt besproken als een optie om het ‘team brein’ te verbeteren:

However, the results from our included studies suggest the effectiveness of this type of training, specifically the positional rotation variant where team members act in the role of their colleagues for a short time. Knowledge about the roles of your team members could add to the development of a ‘team brain’.

Missing links?

Ik heb het mogelijk niet goed gelezen maar ik mis de link met Non Techniqual Skills (NTS): omgaan met stress is immers 1 van de 7 vaardigheden in de NTS. Op deze manier omgaan met stress borgen lijkt mij zeer krachtig omdat de NTS al zo sterk aanwezig zijn in de gezondheidszorg (aanname van mij).

Tot slot mis ik aandacht voor wat ik even noem zelfregulatie vaardigheden. Natuurlijk is goed communiceren (van closed loop tot speak up) cruciaal maar hoe doe je dat als de adrenaline door je lijf schiet? Of als je bevriest of juist in een (figuurlijke) fight modus komt? Hoe kom je vanuit een emotionele staat van bijvoorbeeld frustratie, angst of interpersoonlijke irritatie tot een effectieve 10s voor 10 min? Is daar ook nog niet iets anders voor nodig, bijvoorbeeld zelfregulatie met tools als ademcontrole of effectieve zelfspraak? En vooral het herkennen van de spanning en stress in je lijf?

Bron

Dijkstra, F. S., Renden, P. G., Meeter, M., Schoonmade, L. J., Krage, R., Van Schuppen, H., & De La Croix, A. (2021). Learning about stress from building, drilling and flying: a scoping review on team performance and stress in non-medical fields. Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine, 29(1).