Scenario training

our results imply that obtaining knowledge about principles that overarch specific training experiences is essential for building resilient
complex skills

Kun je een deel van scenario training zo inrichten dat deelnemers ook voorbereid worden op onverwachte situaties? En hoe doe je dit? Is het goed om mensen te trainen op gemeenschappelijke factoren die onder meerdere situaties liggen? In deze studie onderzoeken Landman en collega’s deze vragen die ook relevant zijn voor docenten geweldbeheersing en trainers in de acute zorg.  Zoals altijd: lees de hele studie zodat je weet hebt van de nuances en omdat er juist tussen de zinnen door parels aan informatie liggen.

Methode

Twee groepen piloten ondergingen een training met weinig variatie/grote voorspelbaarheid en een andere groep een training met veel variatie/grotere onvoorspelbaarheid. Na de training werden de prestaties van alle piloten getest in een verrassingsscenario, waarbij de piloten de geleerde kennis moesten toepassen.

Conclusie:

Given the results, we conclude that organizing pilot training in a more U/V way improves transfer of training to unexpected situations in-flight.

En nu?

The outcomes suggest that the inclusion of U/V simulator training scenario’s is important when training pilots for unexpected situations.

5 lessen voor trainers

1. Alleen maar voorspelbare scenario training leidt tot “brittle” instead of adaptive skills”.

That is, they transfer well to predictable situations like the tests, but they may not hold up in emergency situations, which are typically novel and unexpected.

2. Train gemeenschappelijke vaardigheden:

Unfortunately, it is impossible to train pilots for every conceivable abnormal situation. However, pilots can be trained for common factors in such situations

3. Omgaan met nieuwe/verrassende situaties werkt via mentale frames:

Coping with surprise requires effective sensemaking activities, which involves the search for a “frame” of the situation. This frame is used to direct attention, interpret information, and make sense of what is going on. Sensemaking includes, for instance, seeking information on the instruments, reasoning, or testing out hypotheses. Such activities are particularly difficult when a pilot is startled.

If an appropriate frame cannot be found the perceived events may lose their meaning and coherence, which may increase stress even further and prevent effective troubleshooting. Since predictable scenarios require very little sensemaking, they can be expected to be insufficient training to deal with surprise

4.Sense making oefenen

Manieren om sense making en omgaan met onvoorspelbaarheid te trainen zijn het manipuleren van informatie, het variëren van de problemen binnen de scenario’s en het mixen en uitspreiden van problemen zodat deelnemers niet op de routine knop kunnen drukken. Dit laatste staat in de sport bekend als contextuele interferentie: door bewegingen in een willekeurige volgorde te trainen interfereren ze als het ware met elkaar. Dit bevordert het leren.

5. Representatieve training designs

Vanuit de ecologische leerbenadering is alle handelen een koppeling van perceptie en actie: in scenario’s moet er dus informatie zijn om op te reageren. En vooral om uitgedaagd te worden om er betekenis aan te geven (sense making). Dat vraagt om meer dan shoot-no shoot oefeningen of het drillen van een bepaalde techniek. Uiteraard hebben die ook een plaats in de training maar met een ander doel.

Bron

Landman, A., van Oorschot, P., van Paassen, M. M. (René), Groen, E. L., Bronkhorst, A. W., & Mulder, M. (2018). Training Pilots for Unexpected Events: A Simulator Study on the Advantage of Unpredictable and Variable Scenarios. Human Factors60(6), 793–805.