Politie training: Time on Task

Elke trainer kent het belang van Time on Task: hoe groter hoe meer er geleerd wordt. Recent onderzoek van Mario Staller laten een slechte time-on-task zien, zie hieronder. Wendy Dorrestijn sprak hier ook over bij scherpschutters n.a.v. haar unieke onderzoek.

Time on Task perse is niet voldoende maar hangt af van twee criteria:

1. First, the amount of practice time, where the learner actually is able to act upon the environmental constraints; that is, the amount of practice time when the learner has the role of the player (and not the simulator).

2. Second, the amount of training time spent engaging in representative simulations; that is, training tasks that incorporate high levels of functionality and action fidelity.

En dan de pittige conclusie:
In the current study, time-on-task involving partner interactions that satisfy these two desirable criteria (player-status and no technical reproduction) was approximately 6% of total training time.

Uit Engels onderzoek (Cushion) bleek hetzelfde: een docent gerichte training waarbij deelnemers 50% van de tijd passief doorbrachten! Los van leer rendement is ook het volgende belangrijk:

Also, the motivation of learners seems to be negatively affected by long waiting times (Staller et al., 2021).