maart 2021

Teams die presteren onder druk!

In deze studie is gekeken welke invloed stress heeft op teamwork in medische setting. Ik bespreek kort de bevindingen en sta dan kort stil bij twee punten die ik gemist heb: namelijk zelfregulatie en de link met NTS. Bevindingen Uit literatuuronderzoek – ook buiten de gezondheidzorg – halen de auteurs drie vormen van druk naar […]

Teams die presteren onder druk! Meer lezen »

30 jaar lesgeven, les 6: doel voor de tool

Mijn PowerPoints bezweken onder de animaties. Mijn simulaties zaten voller met toeters en bellen dan effectieve instructie. Mijn online lessen staan strak van mentimeters, exit tickets en video recap apps. Mijn deelnemers laat ik achter in verhoogde staat van arousal. Ik had hun en mijn werk (dus leer) geheugen grotendeels opgeslokt met het vinden/managen/gebruiken van tools.

30 jaar lesgeven, les 6: doel voor de tool Meer lezen »

30 jaar lesgeven, 30 lessen, les 5: Worstelen met leerdoelen.

Ik worstel al dertig jaar met leerdoelen. Hoe scherper ik ze stel hoe meer richting. Maar ook hoe minder ruimte ik lijk te hebben voor wat de deelnemers echt nodig hebben. Verschillende mensen komen op verschillende dagen met verschillende leerbehoeften in mijn les. Leerdoelen wisselen per persoon, per fase. Soms per dag. Druk ik die

30 jaar lesgeven, 30 lessen, les 5: Worstelen met leerdoelen. Meer lezen »

Kun je psychologische competenties (van agenten) meten?

Kun je psychologische competenties (drukbestendigheid, emotionele weerbaarheid en informatieverwerking) observeren – en dus meten – in concreet gedrag? Psychologische competenties moeten uiteindelijk toch terug te zien zijn in gedrag? In het artikel van Koedijk word je meegenomen in de ontwikkeling van een (gedrag) observatie instrument waarmee psychologische competenties in scenario’s kunnen worden beoordeeld. De cruciale

Kun je psychologische competenties (van agenten) meten? Meer lezen »

30 jaar lesgeven, les 4: Minder doen, meer zijn.

Een groot deel van mijn trainer/docent carrière bestaat lesgeven vooral uit veel doen. Lessen voorbereiden, uitvoeren en evalueren. Tijdens de uitvoering bewust en onbewust druk met contact maken, interacties en regie houden. Druk bezig met alle basis didactische vaardigheden als aandacht vragen en houden, uitleggen, demonstreren, aanmoedigen, coachen, vragen stellen of aanwijzingen geven. Druk bezig.

30 jaar lesgeven, les 4: Minder doen, meer zijn. Meer lezen »

Onderzoek: betreden van ruimtes

Welke tactiek (push of peek) is het beste voor het betreden van een ruimte in een active shooter situatie? Bij welke tactiek word je vaker of ernstiger geraakt? Dit onderzoek doet een verslag. Maar er staat altijd veel meer in onderzoek dan de samenvatting en conclusie! Bijvoorbeeld: hoe hebben deze benaderingstactieken zich ontwikkeld door de

Onderzoek: betreden van ruimtes Meer lezen »

Onderzoek geweldbeheersing: emotionele reactiviteit onder druk

Welk effect hebben emoties op het nemen van beslissingen bij first responders? En is er een verschil tussen experts en beginners? Een belangrijke studie over een onderwerp wat mij meer en meer interesseert. Al was het maar omdat ik zelf bijna dagelijks het effect van emoties op mijn cognitieve processen ervaar. Binnenkort kun je mijn

Onderzoek geweldbeheersing: emotionele reactiviteit onder druk Meer lezen »

Zelfdeterminatie, motivatie en politie onderwijs

Zelfdeterminatie, motivatie en politie onderwijs Alle politie IBT docenten maar ook ALO docenten en studenten kennen de zelfdeterminatie theorie van motivatie en de drie psychologische basisbehoeften. In dit onderzoek is gekeken hoe zelf gedetermineerde motivatie (zelfmotivatie of intrinsieke motivatie) zich ontwikkelt tijdens de politieopleiding. En wat docenten hieraan kunnen bijdragen. Ik haal er voor nu

Zelfdeterminatie, motivatie en politie onderwijs Meer lezen »