februari 2021

Trust, Tact en Tactics

Als trainer en onderzoeker scherp ik mijn visie op training in geweldbeheersing voortdurend aan. Een voorbeeld wat ik wil delen van een constructive aligned en onderzoek geïnformeerde visie is het T3 programma. Dit programma bouwt voort op het Good Stranger onderzoek waarover ik eerder schreef. De drie elementen zijn: TRUST: handelen met in het achterhoofd …

Trust, Tact en Tactics Lees meer »

Training for the Job!

In deze studie (1) is gekeken of (aspirant) gevangenisbewaarders hun training in aanhouding en zelfverdediging technieken succesvol kunnen toepassen in realistische scenario’s. Het artikel is om vier redenen interessant voor justitie, politie, handhaving, ambulance maar ook zelfverdedigingstrainers. Ten eerste vanwege een tool box om systematisch zelfverdediging training te analyseren. Ten tweede vanwege de gebruikte methodiek …

Training for the Job! Lees meer »

Schitterend boek voor docenten/trainers!

Voor iedereen die onderwijs geeft in sport en bewegen aan kinderen! Ik durf zelfs te stellen, ook voor trainers die lesgeven aan jongeren en zelfs volwassen! Alle actuele theorieën op het gebied van motorisch leren, didactiek, methodiek, pedagogiek en ontwikkelingspsychologie worden behandeld! Ik wilde een recensie schrijven maar het boek is gewoon te encyclopedisch om …

Schitterend boek voor docenten/trainers! Lees meer »

Belangrijk boek voor trainers!

Een heerlijk en belangrijk boek met een pleidooi voor een belangrijke vaardigheid: open staan om je opvattingen en overtuigingen te kunnen en willen herzien. Ik herken mezelf volledig in het boek (au). Ik luister graag naar meningen die me een goed gevoel geven, in plaats van naar ideeën die me hard aan het denken zetten. …

Belangrijk boek voor trainers! Lees meer »

Pedagogiek van de hoop

Jonge mensen hebben hoop en optimisme nodig als motor van hun persoonlijke ontwikkeling. Heeft de hedendaagse pedagogiek hoop en optimisme hoog in haar vaandel of is deze steeds meer een INDIVIDUELE gedragswetenschap (opvoedingspsychologie) met een sterke KLINISCHE blik (een focus op individuele problemen en stoornissen)? Ik raad iedere vader, moeder en leerkracht deze schitterende afscheidsrede …

Pedagogiek van de hoop Lees meer »