Waar denken agenten aan bij het nemen van beslissingen?

Welke overwegingen maken beginnende agenten over wel/niet  en de mate van dwang en geweld toepassen? Om daar achter te komen namen 91 rekruten  deel aan twee reality based scenario’s: huiselijk geweld en perspoon onder invloed. Na afloop van het scenario werden ze via een specifieke wetenschappelijke methode gedebrieft over hun overwegingen.

Twee scenario’s

Elk scenario begon met communicatie en eindigde met het afboeien van de verdachte. Deelnemers kregen alleen een minimale melding en de scenario’s kenmerkten zich door een zich snel ontvouwende en onvoorspelbare situatie. Alle dwang en geweldsopties mochten ingezet worden. De scenario’s werden ook beoordeeld om extra ‘druk’ toe te voegen.

Situationele factoren

Situationele factoren die de beslissingen van rekruten beïnvloedden, waren de ernst van het incident, de locatie en het aantal betrokken personen.

Initial threat assessment was] fairly high because he has just beaten his wife outside, she’s covered in blood, so you know … I mean you can see he has the capability to do that. (Recruit #1)

Like I said, it’s a public place. There’s obviously innocent people around, his mates could be around. And if it does escalate, it could be an issue to either his mates coming in or other public around or anyone could be interested, if anyone has a beef, they might just decide to get on the band wagon. (Recruit #134)

Kenmerken verdachte

Kenmerken van de verdachte die de beslissingen van rekruten beïnvloedde waren ‘ lichaamsbouw, geslacht, dronkenschap en gedrag

Honestly – when I first saw him I thought he is a big guy and if this turns bad I will consider using Taser. Just causehe’s so big. (Recruit #71)

Waarom geweld toepassen?

Om hun gebruik van geweld wettelijk te verdedigen, noemden rekruten twee belangrijke redenen; om voortzetting of herhaling van het strafbare feit te voorkomen of om de persoon aan te houden.

Verschillen
Er werd enige variatie tussen rekruten gevonden met betrekking tot het type toegepast geweld. Dit had vooral te maken met de perceptie van de situatie, met name ook de eigen mogelijkheden en beperkingen.

Opschalen

Situationele factororen die bijdragen aan (zwaardere) toepassing van geweld is de perceptie van een grote dreiging. De dreiging is groter wanneer delict zwaarder is, wanneer er te weinig collega’s zijn en de aanwezigheid van omstanders.

Kenmerken van verdachte die een grotere perceptie van dreiding veroorzaken zijn een grotere fysieke lichaamsbouw, verdachten die onder invloed zijn, agressieve verdachten en verdachten die te dichtbij komen.

Minder of geen geweld

Situationele factororen die als minder bedreigen werden gezien en bijdragen aan geen of minder gebruik van geweld zijn minder ernstige delicten en wanneer er meer collega’s dan verdachten zijn. Minder bedreigende factoren m.b.t. verdachte waren kleinere lichaamsbouw (vergeleken met de agent) en vrouwelijke verdachten

De zichtbaarheid van de locatie – dat wil zeggen de kans om gezien en gefilmd te worden was ook van invloed om minder of geen geweld te gebruiken.

Because CCTV and there’s been a fight, they just focus in on – they don’t care about that [what lead to the use of force] – they are just going to see you punch him (Recruit #110)

Vrouwelijke verdachten onderschat?

Rekruten in de studie beoordelen vrouwelijke verdachten doorgaans als een lagere bedreiging, wat consistent is met de bevinding van Holmes et al. (1998), maar aandacht verdient in het licht van de bevinding van Hine et al. (2016a) dat agenten vaker letsel oplopen bij vrouwelijke verdachten.

Because she was a female and I didn’t consider it necessary to go for a baton or anything else at that stage. (Recruit #83)

If it was a male offender, you would probably go quite a bit harder … [with a female offender] you sort of didn’t know what level to amp things up to. (Recruit #55)

Aanbeveling voor training

Maak perceptie en overwegingen expliciet zodat het gedeeld kan worden. Onderlinge feedback en reflectie kan vervolgens bijdragen aan het verbeteren van waarnemen, perceptie en beslissen.

Minder ervaren collega’s kunnen leren van de expliciet gemaakte overwegingen van ervaren collega’s.

Perceptie van eigen beperkingen en mogelijkheden spelen een rol. Het is van belang in training hiermee rekening te houden in plaats van een one size fits al benadering.

Maak gebruik van de dreiging perceptie van deelnemers: wat ervaren ze als een hoge en lage bedreiging en wat heeft dat voor gevolgen in hun handelen? Praat daarover en oefen hiermee in scenario training.

Deelnemers aan de studie maakten ook afwegingen over de praktische toepasbaarheid van geweldopties in verschillende situaties. Dit is een belangrijk gegeven voor scenario training: waar is het gezien de context mogelijk en wenselijk fysiek aan te houden (op straat vs in woonkamer vs in voertuig)? Waar kun je wel en niet pepperspray gebruiken? Niet alleen vertellen, ook niet alleen uitvragen, maar toepassen en oefenen in scenario’s.

Lezen

Kelly A. Hine, Louise E. Porter, Nina J. Westera, Geoffrey P. Alpert & Andrea Allen (2019) What were they thinking? Factors influencing police recruits’ decisions about force, Policing and Society, 29:6, 673-691,