Trainen en het (werk) geheugen

Briljant in eenvoud deze formule van emeritus hoogleraar Onderwijspsychologie Paul A. Kirschner: als docent/trainer zorg je ervoor dat deelnemers de leerstof opslaan in het lange termijn geheugen en dit frequent terughalen! Elke training weer, maar hoe doe je dat concreet?

Opslaan

Een paar concrete tips voor het opslaan van kennis (en vaardigheden) zijn de volgende vier:

  • De deelnemer heeft geen idee waar het heen gaat: geef daarom een goede feed-up zodat iedereen weet wat er verwacht wordt en wat de succescriteria zijn. Zonder focus wordt er niet geleerd!
  • Biedt de leerstof op verschillende manieren aan (vertellen, voordoen, laten voordoen, laten doen, laten uitleggen, woorden en beelden) en in verschillende settingen (klaslokaal, dojo, praktijkstraat, binnen en buiten, donker en licht).
  • Plak de leerstof vast aan wat deelnemers al weten anders ‘kleeft het niet’.
  • Laat de leerstof actief verwerken want zonder actief verwerken gebeurt er niets. Ga van Telling naar Teaching waarbij de deelnemer geen passieve luisteraar is maar actief na moet denken over de leerstof. Dit doe je bijvoorbeeld door activerende (open) vragen te stellen of uitdagende scenario’s te ontwerpen met veel momenten van waarnemen en beslissen.

Terughalen

Leren doe je door te vergeten, en dan weer terug te halen! Drie concrete tips:

  • Herhalen en terughalen: bestendig geleerde leerstof door deze steeds weer opnieuw en steeds weer anders terug te laten halen.
  • Stel vooral veel (open en verdiepende) vragen, individueel of in een onderwijs leergesprek
  • Vertel niet wat jij allemaal weet, maar vraag wat zij weten. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van effectieve debrief en evaluatie technieken bij scenario trainingen.