Moeten we de trainingsleer updaten?

Moeten we af van vastgeroeste trainingsterminologie omdat deze ons beperkt? Van vaste training programma’s naar context sensitieve methodieken. Van sporters als uitvoerders naar co-designers van het training proces. Van coaches die oplossingen voorschrijven naar coaches die met de sporter de weg naar het goud aan het ontdekken (co-discovering) zijn? Let op: mijn leraar Henk Kraaijenhof geeft al heel lang masterclasses over traditionele vs. moderne (2.0) trainingsleer!

Pol, R., Balagué, N., Ric, A. et al. Training or Synergizing? Complex Systems Principles Change the Understanding of Sport Processes. Sports Med – Open 6, 28 (2020).