Hoeveel fysiek contact in politie training?

Hoeveel fysiek contact wensen deelnemers in verschillende trainingsvormen en trainingsrollen? En is er een verschil tussen mannen en vrouwen? De conclusies van het onderzoek zijn niet schokkend maar wel goed om eens bij stil te staan als trainer. Eerst het onderzoek.

Onderzoek

Staller et al., onderzochten de gewenste mate van fysiek contact bij 122 Duitse agenten in opleiding. Gevraagd werd naar de gewenste mate van contact in pad training, sparren met bescherm middelen en simulatie training (casuistiek). Ook werd gekeken of de rol die men heeft (uitdelen versus ontvangen) van invloed is. Van deze drie trainingsvormen is op de pads het meeste contact gewenst en minder in sparring en casuistiek. Verschillen tussen mannen en vrouwen werden alleen gevonden voor gevallen waarin vrouwelijke agenten de pad vasthielden. In dergelijke situaties geven vrouwelijke agenten de voorkeur aan minder contact dan hun mannelijke tegenhangers.

Om over na te denken

Ten eerste is er met uitzondering van het opvangen op de pads geen verschil gevonden tussen gewenst en aanvaardbaar contact tussen mannen en vrouwen. Dat is goed om te weten voor trainers.

Ten tweede is een gesprek over de mate van fysiek contact en ‘pijn management’ belangrijk voor realistische training. De training dient immers representatief te zijn voor de praktijk. En op straat kan er veel verzet en veel impact zijn. Hoe kan training collega’s hier op voorbereiden zonder dat het onplezierig of zelfs onveilig wordt?

Ten derde deelt het onderzoek de rollen goed in: er is een aanvaller en een verdediger. Er is iemand die een trainingsprikkel geeft en iemand die daarvan gaat leren (bijvoorbeeld degene die zicht verdedigt). Als de aanvaller niet ‘echt’ aanvalt kan de verdediger niet leren. Kortom, training vereist dat deelnemers zich bewust zijn van hun (training) rol. Blauer zei het al: be a good bad guy!

Training tips

  • Vraag het eens aan de deelnemers! Hoe ervaren ze de fysieke kanten van de training? Teveel of juist te weinig?
  • Ben jij als trainer zelf vechtsporter? Zo ja, besef dat niet elke deelnemer die (positieve) ervaring heeft.
  • Ga eens in gesprek over hoe je eigenlijk realistisch kunt trainen in de rol van lerende en de rol van tegenspel. Zijn ze zich bewust van hun specifieke en belangrijke rol in het trainingsproces?
  • Bespreek het thema ‘vechten’, ‘pijn management’ en fysiek verzet een keer. Hoe ervaren ze dat en welke gewenste rol zien ze hier voor de training in?

Lezen

Staller, M.S., Körner, S., Heil, V. & Kecke, A. (2019). The Negotiation of Contact and Pain in Pedagogical Settings : Police Recruits Preferred Levels of Contact in Police Use of Force Training. Journal of Martial Arts Research, 2 (1).