Een schitterend boek voor alle LO docenten!

Verplichte literatuur! Over hoe modern de pedagogisch-relationele visie van Gordijn is en in welke mate deze aansluit op de ecologische psychologie en moderne motorisch leren theorieën. Over de spanning tussen psychologisering en ’test trends’ in bewegingsonderwijs t.o.v. een pedagogisch perspectief. Over motoriek en lichamelijk oefenen versus bewegingsonderwijs als bijdrage aan de persoonlijke ontwikkeling en identiteitsvorming van kinderen.

Met een bijdrage over expliciet en impliciet leren van John van de Kamp en Marjan Kok. Met daarin o.a. de vraag of leerhulp niet om meer gaat dan leren van de uitvoering van een bewegingsactiviteit namelijk om het verbeteren van het contact met de wereld volgens Gordijn.

Een mooie visie op speldidactiek van Koekoek en Walinga over betekenisvol spelen! Wauw, wat een gave informatie over een spel gecentreerde benadering met aandacht voor transfer en een representatief design!

Volgens mij zeer toepasbaar – sorry kan het niet laten – voor training van firstresponders. Minder op techniek, meer op tactiek en oplossen van problemen. Waarbij ze zowel ruimte geven voor impliciete als expliciete leermethoden.

Een zeer en nader te onderzoeken gedachte is die van ’the thinking body’ waarbij cognitie en lichaam samenvallen in de actie. Ook bij politie weten we dat tactische ‘kennis’ niet alleen in het hoofd zit maar belichaamd is. Ik meen dat Vana Hutter spreekt over ‘embodied choices’.

Een prachtige bijdrage van Herman Verveld over een meerduidige kijk op onderwijs en bewegen waar ik nog lang op wil kauwen. En nog veel meer mooie bijdragen over OPA (is dit nu hetzelfde als CLA driehoek Chris?) en het Jezelf de Baas programma.

En als uitsmijter een epiloog van Ivo van Hilvoorde over onderwerpen die elke LO docent aan het hart gaan: zijn psychologische en andere (physical literacy bv) theorieën dominanter aanwezig dan een pedagogisch perspectief? En wat zouden Gordijn en Biesta elkaar te vertellen hebben als het gaat over persoonsvorming. Of is het nu Bildung?