Scenario training

Er zijn twee stromingen m.b.t. de vraag of en wanneer je een scenario in training mag onderbreken los van veiligheid issues. Murray (2004) suggereert dat er drie situaties zijn waarin een scenario moet worden gestopt.

De eerste is een onnatuurlijke pauze wanneer een deelnemers niet weet hoe hij verder moet. De tweede is de ‘goofy loop’ waarbij de deelnemer meerdere keren dezelfde interventie probeert zonder succes (bijv. de loop ‘laat vallen dat wapen’).

De derde is tijdens een “meltdown” waarin de deelnemer psychologisch of fysiologisch overweldigd raakt.

Een andere stroming vraagt terughoudend te zijn met onderbreking van een scenario omdat dit leidt tot afhankelijkheid van de instructeur. Juist in training moeten deelnemers zelf hun ‘vastlopen’ en ‘fouten’ leren herkennen en oplossen.

Quote: ‘however, generally, it is beneficial to allow officers to gain experience working through any issues that arise under high-demand conditions. Given that the stakes are ultimately low during training, this provides an ideal environment for officers to make mistakes, which is a necessary process of learning (Lorenzet et al., 2005).

Murray, K.R. (2004), Training at the Speed of Life.
Lorenzet, S.J., Salas, E. and Tannenbaum, S.I. (2005), “Benefitting from mistakes”.