Morele verwonding, geen PTSS

Ook voor politie en andere first responders! Wat als persoonlijke waarden botsen met organisatie waarden? Wat is het verschil tussen PTSS en morele verwonding? Kun je goed doen in een situatie met de keuze tussen ’twee kwaden’. Wat als het niet duidelijk is wat het juiste is om te doen? En welke maatregelen kunnen genomen worden om dit te voorkomen of te verzachten en kan opleiding en training hierbij een rol spelen? Lees het indringende artikel van Tine Molendijk waarvan ik hier een paar onderwerpen aanhaal.

Qutote uit het artikel

Hij was op een missie gestuurd waar samengewerkt werd met warlords die kinderen misbruikten, terwijl niemand hem vertelde dat het hebben van chai-boys ‘ook volgens de lokale wet daar gewoon illegaal was’. Daarnaast hadden hij en zijn collega’s veel moeten vechten in deze missie, waarbij ook veel burgerdoden waren gevallen, terwijl de missie ‘thuis verkocht werd als een wederopbouwmissie’. Op al deze punten ervoer Jan dubbelheden die hij niet kon oplossen
in zijn hoofd. Inmiddels gaat het beter met hem, maar dat heeft hem een lange strijd gekost
“.

Verschil met PTSS

Militaire interventie kan grote morele impact hebben op uitgezonden militairen. Hoewel dit bekend is, hanteren begrippen zoals posttraumatische stressstoornis (PTSS) vooral een individueel gericht perspectief met weinig aandacht voor morele en contextuele aspecten van aan uitzendingen
gerelateerde problematiek. Recentelijk is echter een nieuw concept opgekomen: moral injury of morele verwonding.

Meer lezen?

Lees het artikel of ga naar https://projectmoralinjury.nl/nwa/