Effectiviteit politie academie training

Uit recent onderzoek op drie representatieve politie academies in de VS blijkt dat ‘bloktraining’ (vaardigheden achter elkaar ipv door elkaar) en het trainen in ‘silo’s (AZV los van VW bijvoorbeeld) tot een groot oefeneffect maar klein leer effect leidt. De retentie is zo slecht dat de vaardigheden na acht week niet meer functioneel zijn! Van silo training is bekend dat deze een ernstige beperking vormt voor de noodzakelijke integratie van vaardigheden op straat: daar is juist de transitie tussen communicatie, fysieke aanhouding en zelfverdediging vaardigheden, niet letale geweldmiddelen en VW cruciaal.

Force Science Institute

Het onderzoek

Op drie grote representatieve politie academies in de USA is drie jaar onderzoek gedaan naar de resultaten van aanhouding en zelfverdediging technieken.

Alle trainingen werden gegeven in groepen, in blokken (skill voor skill) en in silo’s (technieken afzonderlijk van elkaar en geisoleerd van andere vaardigheden).

Gekeken is naar de prestaties van de studenten op eenvoudige (bijvoorbeeld baton slag) en complexe vaardigheden (bijvoorbeeld handboeien en ontwapening) in een stabiele, niet-bedreigende, niet-dynamische omgeving

Metingen zijn gedaan voor de eerste training (baseline), direct na de training en in weken daarna tot en met na de graduatie. Ook is er als controle een techniek gemeten waar verder niet op getraind is.

Resultaten

Na de training ging de gemiddelde prestatie van de klas op de simpele en complexe vaardigheden vooruit. Echter, er zijn ook studenten die na de training niet het vereiste niveau halen – vooral bij complexe vaardigheid – wat een gevaar in het werk kan zijn!

Na acht weken is de eenvoudige vaardigheid gemeten op klasniveau ( grote verschillen in de klas) nog meer achteruit gegaan en niet meer functioneel.

De complexe vaardigheid ging nog sneller achteruit en was na vier week gemeten op klasniveau niet meer functioneel.

Speciale zorg is er voor kritische onderdelen van de vaardigheden: maar enkele studenten zijn in staat bij de complexe vaardigheden de belangrijkste stap goed te doen…waardoor de vaardigheid niet meer effectief is.

Op een van de onderzoeklocaties was is de helft van de klas nogmaals onderzocht. De prestatie op de eenvoudige en complexe vaardigheid was zodanig gedaald dat ze functioneel gezien niet effectief zouden zijn in een echte straat situatie.

Drie inzichten

Blok training leidt tot oefeneffect maar niet tot blijvend leereffect!

De geleerde vaardigheden zijn zeer beperkt houdbaar!

Er wordt weinig gebruik gemaakt van bestaande gedragsmatige feedback interventies zoals positieve bekrachtiging.

Force Science Institute

Over de trainers

De onderzoekers zijn zeer enthousiast over de trainers. Ze zijn zeer ervaren, kundig en hebben groot enthousiasme maar staan onder druk om de gestelde ‘leerdoelen’ te bereiken. Ze hebben te maken met beperkingen in tijd, randvoorwaarden en beschikbare middelen. Wellicht dat moderne wetenschappelijke inzichten in leren hierbij iets kunnen helpen.

Bron

O’Neill J, O’Neill DA, Weed K, Hartman ME, Spence W, Lewinski WJ. Police Academy Training, Performance, and Learning. Behav Anal Pract. 2018 Dec